city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUSHIMA SENDAI GINZAN ซุปตาร์ ซากุระ ออนเซ็น 5D3N (APR20)(XJ184)

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUSHIMA SENDAI GINZAN ซุปตาร์ ซากุระ ออนเซ็น 5D3N (APR20)(XJ184)

รหัส JP-TTN466

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท/ท่าน

เยือนหมู่บ้านกินซัง ออนเซ็น หมู่บ้านชนบทท่ามกลางหุบเขา
พิเศษ ชมทิวแถวต้นซากุระพันต้น ณ ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ
เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ
ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUSHIMA SENDAI GINZAN ซุปตาร์ ซากุระ ออนเซ็น 5D3N (APR20)(XJ184)
http://www.grandholiday.co.th/view/4734
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : สนามบินดอนเมือง – สนามบินฟุคุชิมะ – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – พิพิธภัณฑ์โคเคชิ - กินซัง ออนเซ็น
  • วันที่ 3 : ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ท่าเรือมัตสึชิมะ - ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ – วัดซูอิกันจิ - วัดเอนนสึอิน – ซากปราสาทเซ็นได รูปปั้นท่านไดเมียว - ชม ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ
  • วันที่ 4 : หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ– หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก) - ทะเลสาบอินะวะชิโระ
  • วันที่ 5 : สนามบินฟุคุชิมะ – สนามบิน ดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ25,888--8,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ