city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI MATSUMOTO OSAKA PREMIUM WINTER 6D4N (MAR20P)(TGNRTKIX08)

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI MATSUMOTO OSAKA PREMIUM WINTER 6D4N (MAR20P)(TGNRTKIX08)

รหัส JP-TTN463

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 35,888 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI MATSUMOTO OSAKA PREMIUM WINTER 6D4N (MAR20P)(TGNRTKIX08)

pdf

ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซนท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน
ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี
ชมวิว ภูเขาไฟฟูจิ ณ หมู่บ้านบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โอชิโนะฮักไก
อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้
 ชมหมู่บ้านประวัติศาสตร์แห่งชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลก
เดินเล่น ณ ลิตเติ้ลเอโดะ ซันมาชิซูจิ แห่งเมืองทาคายาม่า
เยือน ศาลเจ้าเฮอันและปราสาททองคินคะคุจิ และศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI MATSUMOTO OSAKA PREMIUM WINTER 6D4N (MAR20P)(TGNRTKIX08)
http://www.grandholiday.co.th/view/4729
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - ช้อปปิ้งชินจูกุ - หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก - Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ
  • วันที่ 3 : เมืองมัตสึโมโต้ – ถนนนาคามาชิ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – เมืองนากาโนะ - ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ สวนลิงจิโกกุดานิ
  • วันที่ 4 : เมืองทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
  • วันที่ 5 : เมืองเกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - เมืองโอซาก้า - ช้อปปื้งชินไซบาชิ
  • วันที่ 6 : ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ็กซ์โป ซิตี้ - ห้างอิออน – สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ35,888--9,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ