city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ ชมพูพริ้ง 6D4N (MAR-APR20)(XJ193)

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ ชมพูพริ้ง 6D4N (MAR-APR20)(XJ193)

รหัส JP-TTN460

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 24,888 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ ชมพูพริ้ง 6D4N (MAR-APR20)(XJ193)

pdf

ไฮไลท์!! ชมซากุระ รอบคูคลอง แห่งเมืองโอฮาจิมัน
พิเศษ!! ชมซากุระ รอบปราสาทโอซาก้า
เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
สัมผัสเมืองเก่าลิตเติ้ลเกียวโต ณ เมืองทาคายาม่า
เที่ยวเมืองเกียวโต พร้อมกับเรียนรู้วัฒนธรรมการชงชา แบบญี่ปุ่น
ชมปราสาททองคินคะคุจิ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเฮอัน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ ชมพูพริ้ง 6D4N (MAR-APR20)(XJ193)
http://www.grandholiday.co.th/view/4714
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เมืองโอมิฮาจิมัน - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
  • วันที่ 3 : เมืองนาโกย่า – เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - อาคารทาคายาม่า (ด้านนอก) – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เมืองนาโกย่า
  • วันที่ 4 : เมืองนาโกย่า - เมืองเกียวโต – วัดคิโยะมิซุ – ศาลเจ้าเฮอัน - สัมผัสประสบการณ์ ชงชาแบบญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ – เมืองโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้
  • วันที่ 5 : อิสระเต็มวัน ช้อปปิ้ง หรือ ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ หรือซื้อตั๋ว USJ ต่างหาก ตามอัธยาศัย
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ24,888--8,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ