city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUSHIMA NIKKO SENDAI ซุปตาร์ ซากุระ สโนว วอลล์ 6D4N (APR20)(XJ186)

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUSHIMA NIKKO SENDAI ซุปตาร์ ซากุระ สโนว วอลล์ 6D4N (APR20)(XJ186)

รหัส JP-TTN455

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 33,888 บาท/ท่าน

ไฮไลท์!! ชมซากุระ ณ หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ
พิเศษ!! สัมผัสกำแพงหิมะ ณ เส้นทาง ซาโอะ เอะโชะ
เดินชิว ณ หมู่บ้านกินซัง ออนเซ็น หมู่บ้านชนบทท่ามกลางหุบเขา
ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
แต่งชุดขุนนางโบราณ ย้อนสู่ยุคเฮอัน ณ หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUSHIMA NIKKO SENDAI ซุปตาร์ ซากุระ สโนว วอลล์ 6D4N (APR20)(XJ186)
http://www.grandholiday.co.th/view/4709
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : สนามบินดอนเมือง – สนามบินฟุคุชิมะ – หน้าผาโทโนะ เฮทสิริ – ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น – หมู่บ้านโออุจิจูคุ – เมืองเซ็นได
  • วันที่ 3 : ปราสาทอาโอบะ รูปปั้นท่านไดเมียว - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ - วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ
  • วันที่ 4 : เมืองคะคุโนะดาเตะ - หมู่บ้านซามูไร – กินซัง ออนเซ็น - เมืองเซ็นได - ช้อปปิ้งคลิสโร้ด
  • วันที่ 5 : กำแพงหิมะ ซาโอะ เอะโชะ - พิพิทธภัณฑ์โคเคชิ – เมืองฟุคุชิมะ – ปราสาทสึรุงะ – ทะเลสาบอินะวะชิโระ
  • วันที่ 6 : สนามบินฟุคุชิมะ – สนามบิน ดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ33,888--9,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ

ไฮไลท์ ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระ เมืองยูนิชิงาวะ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน สัมผัสความยิ่งใหญ่ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ  ชม ทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์ เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง ช้อปปิ้งจุใจ นาริตะ อิออนมอลล์ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS  มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด