city
 • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น Nagoya กำแพงหิมะ 5D3N (8-12May20)(JHNG0508 SQ)

ทัวร์ญี่ปุ่น Nagoya กำแพงหิมะ 5D3N (8-12May20)(JHNG0508 SQ)

รหัส JP-JF006

Singapore Airlines (SQ)

ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น Nagoya กำแพงหิมะ 5D3N (8-12May20)(JHNG0508 SQ)

pdf

 • ชมความมหัศจรรย์ของกำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ ที่ 1 ปี มีครั้งเดียวเท่านั้น
  ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ บ้านโบราณหลังคาหน้าจั่วที่ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
  ชมความยิ่งใหญ่และความสวยงามของเขื่อนคุโรเบะ
  ชมปราสาทมัตสึโมโต้ ปราสาทเก่าแก่ที่ไม่เคยถูกทำลาย
  ช้อปปิ้งจุใจที่ย่านซาคาเอะและอิออน พลาซ่า
  อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น Nagoya กำแพงหิมะ 5D3N (8-12May20)(JHNG0508 SQ)
http://www.grandholiday.co.th/view/4679
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
 • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สิงคโปร์
 • วันที่ 2 : สิงคโปร์ - นาโกย่า - เมืองทาคายาม่า - ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองโทยาม่า
 • วันที่ 3 : เจแปน แอลป์(กำแพงหิมะ) - เมืองมัตสึโมโต้ - เขื่อนคุโรเบะ เมืองมัตสึโมโต้
 • วันที่ 4 : ปราสาทมัตสึโมโต้ - เมืองนาโกย่า – ย่านซาคาเอะ - อิออน พลาซ่า
 • วันที่ 5 : นาโกย่า - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
08 พ.ค. 256312 พ.ค. 256339,99936,99933,9995,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ