city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka Sakura Blooming Premium 5วัน3คืน (MAP-APR'20) (KIX20)

ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka Sakura Blooming Premium 5วัน3คืน (MAP-APR'20) (KIX20)

รหัส JP-GS027

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka Sakura Blooming Premium 5วัน3คืน (MAP-APR'20) (KIX20)

pdf

เช็คอินจุดชมซากุระขึ้นชื่อเมืองโอซาก้าให้อาหารน้องกวางสุดคิ้วท์ นาราปาร์ค
สวนมารุยามะ
ศาลเจ้าฟูชิมมิอินาริ
ชมความงานซากุระแม่น้ำซาไก
หมูบ้านชิราคาวะโกะ
สวนกวางนารา
วีดโทไดจิ
ชินไซบาชิ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka Sakura Blooming Premium 5วัน3คืน (MAP-APR'20) (KIX20)
http://www.grandholiday.co.th/view/4500
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
  • วันที่ 2 : สนามบินคันไซ – วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา – วัดคินคะคุจิ – วัดคึโยมิสึ – สวนมารุยามะ – สถานีเกียวโต
  • วันที่ 3 : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า
  • วันที่ 4 : แม่น้ำชินซากาอิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ดิวตี้ฟรี – ชินไชบาชิ
  • วันที่ 5 : ตลาดคุโรมง – ปราสาทโอซาก้า - ริงคุเอาท์เล็ท - สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ42,900--9,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ