city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ คาวาโกเอะ เลทส์โก นินจาซากุระ ฟลูบูม 6D4N (MAR20)(ZNRT04)

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ คาวาโกเอะ เลทส์โก นินจาซากุระ ฟลูบูม 6D4N (MAR20)(ZNRT04)

รหัส JP-ZG448

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 26,999 บาท/ท่าน

เช็คอินอุโมงค์ซากุระ และ ดอกนาโนะฮานะ @ไซตามะ
ชมความงามสวนดอกไม้ฮิตาชิที่มีให้ชมตลอดทั้งปี
ชมมนต์เสน่ห์เมืองคาวาโกเอะ ช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ คาวาโกเอะ เลทส์โก นินจาซากุระ ฟลูบูม 6D4N (MAR20)(ZNRT04)
http://www.grandholiday.co.th/view/4471
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : นาริตะ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
  • วันที่ 3 : ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ - เมืองคาวาโกเอะ - ถนนคุราซึคุระ - หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ - วัดอาซากุซะ - ทานบุฟเฟ่ต์ขาปู + อาบน้ำแร่ออนเซ็น
  • วันที่ 4 : ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • วันที่ 5 : อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
  • วันที่ 6 : อิออน จัสโก้ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ26,999--8,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ