city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ อิบารากิ เลทส์โก นิจาซากุระ อินไซ 6D4N (MAR-APR20)(ZNRT05)

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ อิบารากิ เลทส์โก นิจาซากุระ อินไซ 6D4N (MAR-APR20)(ZNRT05)

รหัส JP-ZG445

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 28,999 บาท/ท่าน

เช็คอินซากุระอินไซ ฟินสวนดอกไม้ฮิตาชิ เยือนวัดดัง@วัดอาซากุสะ
ชมภูเขาไฟฟูจิ ถ่ายรูปคู่โตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งสุดแฮปปี้ย่านดังชินจูกุ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ อิบารากิ เลทส์โก นิจาซากุระ อินไซ 6D4N (MAR-APR20)(ZNRT05)
http://www.grandholiday.co.th/view/4468
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : นาริตะ - ชิบะ - ชมซากุระ สวนโคบายาชิ - อิออน - เข้าสู่ที่พัก
  • วันที่ 3 : นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค - เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
  • วันที่ 4 : ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
  • วันที่ 5 : อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
  • วันที่ 6 : วัดนาริตะ - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ28,999--8,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ