city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ เลทส์โก นินจาพิงค์มอส สปาร์ค 5D3N (APR-MAY20)(ZNRT10)

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ เลทส์โก นินจาพิงค์มอส สปาร์ค 5D3N (APR-MAY20)(ZNRT10)

รหัส JP-ZG441

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท/ท่าน

เทศกาลชมดอกพิงค์มอสว้าวมากแม่!!! เช็คอินชมดอกอาซาเรีย
@ศาลเจ้าเนชุ เก็บภาพความประทับใจดอกเบบี้บลู นมัสการพระใหญ่อุชิคุ
ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านชินจูกุ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ เลทส์โก นินจาพิงค์มอส สปาร์ค 5D3N (APR-MAY20)(ZNRT10)
http://www.grandholiday.co.th/view/4459
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - นาริตะ
  • วันที่ 2 : นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค - เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
  • วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - ทุ่งดอกพิงค์มอส - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ
  • วันที่ 4 : ชมดอกอาซาเรีย ณ ศาลเจ้าเนซุ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - อิออน - สนามบินนาริตะ
  • วันที่ 5 : กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ23,999--8,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ