city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ เบบี้บลูส์ 5วัน 3คืน (APR-MAY20)(XJ165)

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ เบบี้บลูส์ 5วัน 3คืน (APR-MAY20)(XJ165)

รหัส JP-TTN443

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 23,888 บาท/ท่าน

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ
ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน
ละลานตา ทุ่งดอกไม้สีฟ้า Baby Blue Eyes ดอกเนโมฟิล่า
ชมซากุระ ณ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ เบบี้บลูส์ 5วัน 3คืน (APR-MAY20)(XJ165)
http://www.grandholiday.co.th/view/4165
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
  • วันที่ 2 : เมืองนาริตะ – เมืองยามานาชิ - ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองโตเกียว – ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ - เมืองสึคุบะ
  • วันที่ 3 : เมืองสึคุบะ - สวนฮิตาชิ ซีไซด์ - เมืองไอสุ - ปราสาทสึรุงะ - เมืองฟุคุชิมะ - แช่น้ำแร่ออนเซน
  • วันที่ 4 : เมืองฟุคุชิมะ – หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน – หน้าผาโทโนะเฮทสึริ – เมืองนาริตะ สนามบินนาริตะ
  • วันที่ 5 : สนามบิน ดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ23,88823,888237,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ