city
  • Mobile. 081-9699934
 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟุกุชิมะ  นินจาหิมะ 6 วัน 3 คืน (FEB-MAY20)(ZNRT31)

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟุกุชิมะ นินจาหิมะ 6 วัน 3 คืน (FEB-MAY20)(ZNRT31)

รหัส JP-ZG433

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท/ท่าน

สัมผัสความงามของหมู่บ้านยูนิชิงาวะออนเซ็น ที่อลังการงานว้าวมากคะแม่!! เช็คอินรัวๆๆ กับเทศกาลไฟคามาคุระ 1 ปีมีครั้งเดียว ช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟุกุชิมะ นินจาหิมะ 6 วัน 3 คืน (FEB-MAY20)(ZNRT31)
http://www.grandholiday.co.th/view/4104
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ - พระใหญ่อุชิคุไดบุตสึ - เอมิ เอ้าท์เล็ท - เมืองฟุกุชิมะ - ห้างสรรพสินค้า S-Pal Fukushima
  • วันที่ 3 : หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออุชิจูกุ - ปราสาทสึรุกะ - ยูนิชิงาวะออนเซ็น - เทศกาลคามาคุระ
  • วันที่ 4 : ลานกิจกรรมหิมะ - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว - ทะเลสาบชูเซนจิ - น้ำตกเคง่อน - ห้างฯ อิออน จัสโก้
  • วันที่ 5 : เมืองคาวาโกเอะ - ถนนคุราซึคุระ - หอนาฬิกาโทคิโนะ คาเนะ - ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช - ดิวตี้ฟรี - ย่านชินจุกุ - สนามบินนาริตะ
  • วันที่ 6 : กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ22,999--8,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ