city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร สโนว์ขาวโพลน 6วัน 4คืน (MAR20)(ZHOK15)

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร สโนว์ขาวโพลน 6วัน 4คืน (MAR20)(ZHOK15)

รหัส JP-ZG410

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท/ท่าน

สัมผัสเมืองท่าที่รุ่งเรืองในอดีต ณ เมืองฮาโกดาเตะ
นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน
อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
ใช้รถทุกวันไม่มีวันอิสระตามอัธยาศัย

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร สโนว์ขาวโพลน 6วัน 4คืน (MAR20)(ZHOK15)
http://www.grandholiday.co.th/view/3701
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : สนามบินซัปโปโร - เมืองฮาโกดาเตะ - สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ - โกดังอิฐแดงริมน้ำ - เนินฮาจิมันซากะ
  • วันที่ 3 : ศาลากลางฮาโกดาเตะเก่า - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
  • วันที่ 4 : ลานกิจกรรมหิมะ – เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ถนนซาไกมาชิ - ดิวตี้ฟรี - อิออน
  • วันที่ 5 : อุทยานโมอาย - พระอะตะมะไดบุตสึ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - มิตซุยเอ้าเล็ท
  • วันที่ 6 : สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ29,999--10,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ