city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SOUNKYO AUTUMN 6D 4N (01-06 OCT'19)(J15_7)

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SOUNKYO AUTUMN 6D 4N (01-06 OCT'19)(J15_7)

รหัส JP-PK004

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SOUNKYO AUTUMN 6D 4N (01-06 OCT'19)(J15_7)

pdf

อะซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า –  พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – โซอุนเคียว
นั่งกระเช้าไฟฟ้าคุโรดาเกะ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) – บิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า – สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ ( นั่งรถแทร็กเตอร์ชมสวน )
– ฟุราโน่ – NINGLE TERRACE - นั่งกระเช้าลอยฟ้าฟุราโน่ – หมู่บ้านช็อกโกแลตอิชิยะ (ด้านใน)  - คลองโอตารุ -
นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ทำเนียบรัฐบาลเก่า ( ด้านนอก ) – หอนาฬิกา ( ผ่านชม ) –
ศาลเจ้า ฮอกไกโด – ตลาดนิโจ – ย่านช้อปปิ้งทานุกิ 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SOUNKYO AUTUMN 6D 4N (01-06 OCT'19)(J15_7)
http://www.grandholiday.co.th/view/3571
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
  • วันที่ 2 : สนามบินชิโตเซ่ – อะซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – โซอุนเคียว – ออนเซ็น
  • วันที่ 3 : โซอุนเคียว – นั่งกระเช้าไฟฟ้าคุโรดาเกะ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) – บิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า – สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ ( นั่งรถแทร็กเตอร์ชมสวน ) – ฟุราโน่ – NINGLE TERRACE
  • วันที่ 4 : ฟุราโน่ – นั่งกระเช้าลอยฟ้าฟุราโน่ – หมู่บ้านช็อกโกแลตอิชิยะ (ด้านใน) - โอตารุ - คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร
  • วันที่ 5 : ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า ( ด้านนอก ) – หอนาฬิกา ( ผ่านชม ) – ศาลเจ้า ฮอกไกโด – ตลาดนิโจ – ย่านช้อปปิ้งทานุกิ
  • วันที่ 6 : สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
01 ต.ค. 256206 ต.ค. 256259,90053,90047,90010,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ