city
  • Mobile. 081-9699934
HOKKAIDO HAKODATE ROMANCE (DELIGHT) 6D 4N (5-10 DEC'19)JP02_17

HOKKAIDO HAKODATE ROMANCE (DELIGHT) 6D 4N (5-10 DEC'19)JP02_17

รหัส JP-PK002

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 49,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

HOKKAIDO HAKODATE ROMANCE (DELIGHT) 6D 4N (5-10 DEC'19)JP02_17

pdf

ชมป้อมดาวโกเรียวคาคุ ชมความน่ารักหมีภูเขา
สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
ชม Hakodate Christmas Fantasy งานแสงสีแห่งคริสต์มาสประจาเมืองท่าฮาโกดาเตะ
อิสระช้อปปิ้งในเมืองซัปโปโร

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
HOKKAIDO HAKODATE ROMANCE (DELIGHT) 6D 4N (5-10 DEC'19)JP02_17
http://www.grandholiday.co.th/view/3562
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่
  • วันที่ 2 : ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – จิโกกุดานิ – ชมวิวทะเลสาบโทยะ –Hakodate Christmas Fantasy – ออนเซ็น
  • วันที่ 3 : ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – หอคอยโกเรียวคาคุ – เมืองโทยะ – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ออนเซ็น
  • วันที่ 4 : คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ช้อปปิ้งย่านทานุกิ – เทศกาล Sapporo White Illumination
  • วันที่ 5 : ซัปโปโร – อิสระช้อปปิ้งในเมืองซัปโปโร ( ไม่มีรถบัสบริการ )
  • วันที่ 6 : ซัปโปโร – ตลาดปลา – มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
05 ธ.ค. 256210 ธ.ค. 256249,90049,90039,9008,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ