city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 1 5D3N (AUG-SEP19)(XJ)(XJ129)

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 1 5D3N (AUG-SEP19)(XJ)(XJ129)

รหัส JP-TTN408 ทัวร์ญี่ปุ่น

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 1 5D3N (AUG-SEP19)(XJ)(XJ129)

pdf

โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี  พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่น ชม ทุ่งลาเวนเดอร์ พร้อมรับกลิ่นหอมชื่นใจ
แวะถ่ายรูป ณ  หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดนาริตะ ช้อปปิ้งจุใจ เอ้าเลตมอลล์ อิออนมอลล์ และโอไดบะ  อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
FREE WIFI ON BUS

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 1 5D3N (AUG-SEP19)(XJ)(XJ129)
http://www.grandholiday.co.th/view/3463
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
  • วันที่ 2 : นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - ดิวตี้ฟรี - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ -โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
  • วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
  • วันที่ 4 : นาริตะ - วัดนาริตะซัง - โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ช้อปปิ้ง โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ - อิออนมอลล์
  • วันที่ 5 : สนามบิน ดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ14,88814,88814,8887,900
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ14,888---
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ