city
  • Mobile. 081-9699934
 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA JAPAN ALPS 5D3N ซุปตาร์ ไอศกรีม หวานเย็น (APR-MAY19)(XJ98)

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA JAPAN ALPS 5D3N ซุปตาร์ ไอศกรีม หวานเย็น (APR-MAY19)(XJ98)

รหัส JP-TTN376 ทัวร์ญี่ปุ่น 2562

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 29,888 บาท/ท่าน

โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ XJ
อัลไพน์รูท สัมผัส Snow Wall กำแพงหิมะขนาดมะหึมา
ชมเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ณ เมืองทาคายาม่า
เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมปราสาททอง คินคะคุจิ
แวะขอพร ณ ศาลเจ้าเฮอัน และช้อปปิ้งชินไซบาชิ
FREE WIFI ON BUS

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA JAPAN ALPS 5D3N ซุปตาร์ ไอศกรีม หวานเย็น (APR-MAY19)(XJ98)
http://www.grandholiday.co.th/view/2811
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
  • วันที่ 2 : ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาว่าโกะ - เมืองมัตสึโมโต้ – ถนนนาคามาชิ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)
  • วันที่ 3 : สายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขาทาเทยาม่า – กำแพงหิมะ – เขื่อนคุโรเบะ – คานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น
  • วันที่ 4 : เมืองเกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ - เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ
  • วันที่ 5 : สนามบินดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
17 เม.ษ. 256221 เม.ษ. 256232,88832,88832,8887,900
18 เม.ษ. 256222 เม.ษ. 256232,88832,88832,8887,900
20 เม.ษ. 256224 เม.ษ. 256232,88832,88832,8887,900
21 เม.ษ. 256225 เม.ษ. 256232,88832,88832,8887,900
22 เม.ษ. 256226 เม.ษ. 256232,88832,88832,8887,900
23 เม.ษ. 256227 เม.ษ. 256232,88832,88832,8887,900
24 เม.ษ. 256228 เม.ษ. 256232,88832,88832,8887,900
25 เม.ษ. 256229 เม.ษ. 256232,88832,88832,8887,900
26 เม.ษ. 256230 เม.ษ. 256232,88832,88832,8887,900
27 เม.ษ. 256201 พ.ค. 256234,88834,88834,8887,900
28 เม.ษ. 256202 พ.ค. 256234,88834,88834,8887,900
29 เม.ษ. 256203 พ.ค. 256234,88834,88834,8887,900
30 เม.ษ. 256204 พ.ค. 256234,88834,88834,8887,900
06 พ.ค. 256210 พ.ค. 256230,88830,88830,8887,900
07 พ.ค. 256211 พ.ค. 256230,88830,88830,8887,900
(เต็ม) 08 พ.ค. 256212 พ.ค. 256230,88830,88830,8887,900
(เต็ม) 09 พ.ค. 256213 พ.ค. 256229,88829,88829,8887,900
10 พ.ค. 256214 พ.ค. 256229,88829,88829,8887,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ