city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
สงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง (MAR-APR19) XJ94

สงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง (MAR-APR19) XJ94

รหัส JP-TTN375 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2562

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท/ท่าน

โดยสายการบินแอร์เอซียเอ็กซ์ (XJ)
ตระการตา ซากุระบานสะพรั่ง ณ สวนอุเอโนะ
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
เยี่ยมชม หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ
ชิมไข่ดำหุบเขาโอวาคุดานิ
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ
ช้อปปิ้ง ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
สงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง (MAR-APR19) XJ94
http://www.grandholiday.co.th/view/2806
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – หุบเขาโอวาคุดานิ - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู
  • วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ+กระเช้าคาชิ คาชิ - โตเกียว - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ช้อปปิ้งอะเมโยโกะ - ช้อปปิ้งชินจุกุ
  • วันที่ 4 : เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – วัดนาริตะซัง - โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - อิออน มอลล์
  • วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 09 มี.ค 256213 มี.ค 256225,88825,88825,8887,900
10 มี.ค 256214 มี.ค 256225,88825,88825,8887,900
11 มี.ค 256215 มี.ค 256225,88825,88825,8887,900
12 มี.ค 256216 มี.ค 256225,88825,88825,8887,900
13 มี.ค 256217 มี.ค 256225,88825,88825,8887,900
14 มี.ค 256218 มี.ค 256225,88825,88825,8887,900
(เต็ม) 15 มี.ค 256219 มี.ค 256225,88825,88825,8887,900
16 มี.ค 256220 มี.ค 256225,88825,88825,8887,900
(เต็ม) 17 มี.ค 256221 มี.ค 256225,88825,88825,8887,900
(เต็ม) 18 มี.ค 256222 มี.ค 256225,88825,88825,8887,900
(เต็ม) 19 มี.ค 256223 มี.ค 256225,88825,88825,8887,900
(เต็ม) 20 มี.ค 256224 มี.ค 256225,88825,88825,8887,900
(เต็ม) 21 มี.ค 256225 มี.ค 256226,88826,88826,8887,900
(เต็ม) 22 มี.ค 256226 มี.ค 256226,88826,88826,8887,900
23 มี.ค 256227 มี.ค 256228,88828,88828,8887,900
24 มี.ค 256228 มี.ค 256228,88828,88828,8887,900
25 มี.ค 256229 มี.ค 256228,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 26 มี.ค 256230 มี.ค 256228,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 27 มี.ค 256231 มี.ค 256228,88828,88828,8887,900
28 มี.ค 256201 เม.ษ. 256228,88828,88828,8887,900
29 มี.ค 256202 เม.ษ. 256228,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 30 มี.ค 256203 เม.ษ. 256228,88828,88828,8887,900
31 มี.ค 256204 เม.ษ. 256228,88828,88828,8887,900
01 เม.ษ. 256205 เม.ษ. 256228,88828,88828,8887,900
02 เม.ษ. 256206 เม.ษ. 256230,88830,88830,8887,900
03 เม.ษ. 256207 เม.ษ. 256230,88830,88830,8887,900
04 เม.ษ. 256208 เม.ษ. 256230,88830,88830,8887,900
05 เม.ษ. 256209 เม.ษ. 256230,88830,88830,8887,900
06 เม.ษ. 256210 เม.ษ. 256230,88830,88830,8887,900
07 เม.ษ. 256211 เม.ษ. 256230,88830,88830,8887,900
08 เม.ษ. 256212 เม.ษ. 256230,88830,88830,8887,900
09 เม.ษ. 256213 เม.ษ. 256231,88831,88831,8887,900
10 เม.ษ. 256214 เม.ษ. 256232,88832,88832,8887,900
11 เม.ษ. 256215 เม.ษ. 256235,88835,88835,8887,900
12 เม.ษ. 256216 เม.ษ. 256235,88835,88835,8887,900
13 เม.ษ. 256217 เม.ษ. 256235,88835,88835,8887,900
14 เม.ษ. 256218 เม.ษ. 256232,88832,88832,8887,900
15 เม.ษ. 256219 เม.ษ. 256232,88832,88832,8887,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ