city
  • Mobile. 081-9699934
สงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง (MAR-APR19) XJ94

สงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง (MAR-APR19) XJ94

รหัส JP-TTN375 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2562

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท/ท่าน

โดยสายการบินแอร์เอซียเอ็กซ์ (XJ)
ตระการตา ซากุระบานสะพรั่ง ณ สวนอุเอโนะ
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
เยี่ยมชม หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ
ชิมไข่ดำหุบเขาโอวาคุดานิ
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ
ช้อปปิ้ง ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
สงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง (MAR-APR19) XJ94
http://www.grandholiday.co.th/view/2806
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – หุบเขาโอวาคุดานิ - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู
  • วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ+กระเช้าคาชิ คาชิ - โตเกียว - ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ช้อปปิ้งอะเมโยโกะ - ช้อปปิ้งชินจุกุ
  • วันที่ 4 : เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – วัดนาริตะซัง - โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - อิออน มอลล์
  • วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 09 มี.ค 256213 มี.ค 256225,88825,88825,8887,900
(เต็ม) 10 มี.ค 256214 มี.ค 256225,88825,88825,8887,900
(เต็ม) 11 มี.ค 256215 มี.ค 256225,88825,88825,8887,900
(เต็ม) 12 มี.ค 256216 มี.ค 256225,88825,88825,8887,900
(เต็ม) 13 มี.ค 256217 มี.ค 256225,88825,88825,8887,900
(เต็ม) 14 มี.ค 256218 มี.ค 256225,88825,88825,8887,900
(เต็ม) 15 มี.ค 256219 มี.ค 256225,88825,88825,8887,900
(เต็ม) 16 มี.ค 256220 มี.ค 256225,88825,88825,8887,900
(เต็ม) 17 มี.ค 256221 มี.ค 256225,88825,88825,8887,900
(เต็ม) 18 มี.ค 256222 มี.ค 256225,88825,88825,8887,900
(เต็ม) 19 มี.ค 256223 มี.ค 256225,88825,88825,8887,900
(เต็ม) 20 มี.ค 256224 มี.ค 256225,88825,88825,8887,900
(เต็ม) 21 มี.ค 256225 มี.ค 256226,88826,88826,8887,900
(เต็ม) 22 มี.ค 256226 มี.ค 256226,88826,88826,8887,900
(เต็ม) 23 มี.ค 256227 มี.ค 256228,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 24 มี.ค 256228 มี.ค 256228,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 25 มี.ค 256229 มี.ค 256228,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 26 มี.ค 256230 มี.ค 256228,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 27 มี.ค 256231 มี.ค 256228,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 28 มี.ค 256201 เม.ษ. 256228,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 29 มี.ค 256202 เม.ษ. 256228,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 30 มี.ค 256203 เม.ษ. 256228,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 31 มี.ค 256204 เม.ษ. 256228,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 01 เม.ษ. 256205 เม.ษ. 256228,88828,88828,8887,900
(เต็ม) 02 เม.ษ. 256206 เม.ษ. 256230,88830,88830,8887,900
(เต็ม) 03 เม.ษ. 256207 เม.ษ. 256230,88830,88830,8887,900
(เต็ม) 04 เม.ษ. 256208 เม.ษ. 256230,88830,88830,8887,900
(เต็ม) 05 เม.ษ. 256209 เม.ษ. 256230,88830,88830,8887,900
(เต็ม) 06 เม.ษ. 256210 เม.ษ. 256230,88830,88830,8887,900
(เต็ม) 07 เม.ษ. 256211 เม.ษ. 256230,88830,88830,8887,900
(เต็ม) 08 เม.ษ. 256212 เม.ษ. 256230,88830,88830,8887,900
(เต็ม) 09 เม.ษ. 256213 เม.ษ. 256231,88831,88831,8887,900
(เต็ม) 10 เม.ษ. 256214 เม.ษ. 256232,88832,88832,8887,900
(เต็ม) 11 เม.ษ. 256215 เม.ษ. 256235,88835,88835,8887,900
(เต็ม) 12 เม.ษ. 256216 เม.ษ. 256235,88835,88835,8887,900
(เต็ม) 13 เม.ษ. 256217 เม.ษ. 256235,88835,88835,8887,900
(เต็ม) 14 เม.ษ. 256218 เม.ษ. 256232,88832,88832,8887,900
(เต็ม) 15 เม.ษ. 256219 เม.ษ. 256232,88832,88832,8887,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ