city
  • Mobile. 081-9699934
สงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 6D4N ซุปตาร์ บานฤทัย (ซากุระ) (MAR-APR19) XJ93

สงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 6D4N ซุปตาร์ บานฤทัย (ซากุระ) (MAR-APR19) XJ93

รหัส JP-TTN374 ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ 2562

Air Asia X (XJ)

ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท/ท่าน

โดยสายการบิน  AIR ASIA X (XJ)
เที่ยวโอซาก้า ชมซากุระ บานสะพรั่ง
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เอ็กซ์โปซิตี้
เยือนหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ สไตล์กัชโช ชมเมืองเก่าทาคายาม่า
เยือนป่าไผ่ อาราชิยาม่า ชมซากุระ ณ สะพานโทเก็ตสึ
สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดคินคะคุจิ วัดเฮียวอัน และพระพุทธรูปไดบุทสึ วัดโทจิ
ฟรีเดย์ ช้อปปิ้งจุใจ หรือ อิสระเลือกซื้อทัวร์เสิรม Universal studio
พิเศษ !!! ใส่กิโมโน ชมซากุระ รอบเกียวโต ฟรี!!นำชุดกลับไทยเพื่อเป็นของที่ระลึก
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
FREE WIFI ON BUS

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
สงกรานต์ ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 6D4N ซุปตาร์ บานฤทัย (ซากุระ) (MAR-APR19) XJ93
http://www.grandholiday.co.th/view/2805
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
  • วันที่ 2 : หมู่บ้านนินจาอิงะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ซาคาเอะ
  • วันที่ 3 : เมืองเกียวโต – แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ – อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
  • วันที่ 4 : อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
  • วันที่ 5 : ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ
  • วันที่ 6 : สนามบินดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 15 มี.ค 256220 มี.ค 256226,88826,88826,8888,900
(เต็ม) 16 มี.ค 256221 มี.ค 256226,88826,88826,8888,900
(เต็ม) 17 มี.ค 256222 มี.ค 256228,88828,88828,8888,900
(เต็ม) 18 มี.ค 256223 มี.ค 256228,88828,88828,8888,900
(เต็ม) 19 มี.ค 256224 มี.ค 256228,88828,88828,8888,900
(เต็ม) 20 มี.ค 256225 มี.ค 256228,88828,88828,8888,900
(เต็ม) 21 มี.ค 256226 มี.ค 256228,88828,88828,8888,900
(เต็ม) 22 มี.ค 256227 มี.ค 256228,88828,88828,8888,900
(เต็ม) 23 มี.ค 256228 มี.ค 256228,88828,88828,8888,900
24 มี.ค 256229 มี.ค 256229,88829,88829,8888,900
(เต็ม) 25 มี.ค 256230 มี.ค 256229,88829,88829,8888,900
(เต็ม) 26 มี.ค 256231 มี.ค 256229,88829,88829,8888,900
(เต็ม) 27 มี.ค 256201 เม.ษ. 256229,88829,88829,8888,900
(เต็ม) 28 มี.ค 256202 เม.ษ. 256229,88829,88829,8888,900
(เต็ม) 29 มี.ค 256203 เม.ษ. 256230,88830,88830,8888,900
30 มี.ค 256204 เม.ษ. 256230,88830,88830,8888,900
31 มี.ค 256205 เม.ษ. 256230,88830,88830,8888,900
01 เม.ษ. 256206 เม.ษ. 256230,88830,88830,8888,900
02 เม.ษ. 256207 เม.ษ. 256230,88830,88830,8888,900
(เต็ม) 03 เม.ษ. 256208 เม.ษ. 256232,88832,88832,8888,900
(เต็ม) 04 เม.ษ. 256209 เม.ษ. 256230,88830,88830,8888,900
(เต็ม) 05 เม.ษ. 256210 เม.ษ. 256230,88830,88830,8888,900
(เต็ม) 06 เม.ษ. 256211 เม.ษ. 256230,88830,88830,8888,900
07 เม.ษ. 256212 เม.ษ. 256230,88830,88830,8888,900
(เต็ม) 08 เม.ษ. 256213 เม.ษ. 256230,88830,88830,8888,900
09 เม.ษ. 256214 เม.ษ. 256232,88832,88832,8888,900
(เต็ม) 10 เม.ษ. 256215 เม.ษ. 256232,88832,88832,8888,900
(เต็ม) 11 เม.ษ. 256216 เม.ษ. 256238,88838,88838,8888,900
(เต็ม) 12 เม.ษ. 256217 เม.ษ. 256238,88838,88838,8888,900
(เต็ม) 13 เม.ษ. 256218 เม.ษ. 256238,88838,88838,8888,900
(เต็ม) 14 เม.ษ. 256219 เม.ษ. 256229,88829,88829,8888,900
(เต็ม) 15 เม.ษ. 256220 เม.ษ. 256229,88829,88829,8888,900
(เต็ม) 16 เม.ษ. 256221 เม.ษ. 256229,88829,88829,8888,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ