city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ซากุระ ชมพู้ ชมพู 5D3N (MAR-APR19) TR24

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ซากุระ ชมพู้ ชมพู 5D3N (MAR-APR19) TR24

รหัส JP-TTN370 ทัวร์ญี่ปุ่น 2562

Scoot Air

ราคาเริ่มต้น 26,888 บาท/ท่าน

ตระการตา ซากุระบานสะพรั่ง ณ สวนอุเอโนะ
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

เยี่ยมชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก และ นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ และ วัดนาริตะ
เยือนหมู่บ้านโบราณ ลิตเติ้ลเอโดะ ณ เมืองซาวาระ
ช้อปปิ้งจุใจ โกเท็มบะ เอ้าเลท อาเมโยโกะ และ ชินจูกุ
เพลิดเพลินสวนสนุกขนาดย่อม ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ พร้อมกับ ดินเนอร์ขาปูยักษ์
FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ ซากุระ ชมพู้ ชมพู 5D3N (MAR-APR19) TR24
http://www.grandholiday.co.th/view/2723
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
  • วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี – นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ - โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ
  • วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว – สวนอุเอโนะ – ตลาดอะเมโยโกะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • วันที่ 4 : วัดนาริตะซัง – เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
  • วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 16 มี.ค 256220 มี.ค 256226,888--7,900
17 มี.ค 256221 มี.ค 256228,888--7,900
(เต็ม) 18 มี.ค 256222 มี.ค 256228,888--7,900
19 มี.ค 256223 มี.ค 256229,888--7,900
(เต็ม) 20 มี.ค 256224 มี.ค 256229,888--7,900
(เต็ม) 21 มี.ค 256215 มี.ค 256229,888--7,900
(เต็ม) 22 มี.ค 256226 มี.ค 256229,888--7,900
23 มี.ค 256227 มี.ค 256229,888--7,900
24 มี.ค 256228 มี.ค 256229,888--7,900
(เต็ม) 25 มี.ค 256229 มี.ค 256229,888--7,900
(เต็ม) 26 มี.ค 256230 มี.ค 256229,888--7,900
(เต็ม) 27 มี.ค 256231 มี.ค 256229,888--7,900
(เต็ม) 28 มี.ค 256201 เม.ษ. 256229,888--7,900
(เต็ม) 29 มี.ค 256202 เม.ษ. 256229,888--7,900
(เต็ม) 30 มี.ค 256203 เม.ษ. 256229,888--7,900
(เต็ม) 31 มี.ค 256204 เม.ษ. 256229,888--7,900
(เต็ม) 01 เม.ษ. 256205 เม.ษ. 256229,888--7,900
(เต็ม) 02 เม.ษ. 256206 เม.ษ. 256230,888--7,900
(เต็ม) 03 เม.ษ. 256207 เม.ษ. 256230,888--7,900
(เต็ม) 04 เม.ษ. 256208 เม.ษ. 256230,888--7,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก อื่นๆ