city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์จีน นั่งกระเช้าชมกำแพงเมืองจีน สวนสาธารณะโฮ่วไห่ยามราตรี 5D  4N

ทัวร์จีน นั่งกระเช้าชมกำแพงเมืองจีน สวนสาธารณะโฮ่วไห่ยามราตรี 5D 4N

รหัส CN-MR091 ทัวร์จีน ราคาถูก

Cathay-Pacific-(CX)

ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท/ท่าน

นั่งกระเช้า ขึ้นชมกำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง  1 ใน 7 สิ่งมหัสจรรย์ของโลก
สัมผัส ด้วยตาตนเองถึงความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูร้อน และ หอฟ้าเทียนถาน
เที่ยวชม ย่าน NANLUOGU XIANG ที่ได้ชื่อว่าแหล่ง HIP STREET ของวัยรุ่นปักกิ่ง
สัมผัส ย่านท่องเที่ยวยามราตรี บริเวณสวนสาธารณะโฮ่วไห่
บรรยากาศริมทะเลสาบแสนจะสำราญใจ พร้อม ช้อปจุใจ ย่านหวังฝูจิ่ง และ ย่านซีตัน
เดินทางโดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน นั่งกระเช้าชมกำแพงเมืองจีน สวนสาธารณะโฮ่วไห่ยามราตรี 5D 4N
http://www.grandholiday.co.th/view/977
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ –ปักกิ่ง
  • วันที่ 2 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ร้านไข่มุก – หอฟ้าเทียนถาน – ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง
  • m
  • วันที่ 3 : พระราชวังฤดูร้อน – ร้านชา – วัดลามะ – ร้านผ้าไหม – HIP STREET NANLUOGU XIANG
  • วันที่ 4 : หยก – นั่งกระเช้าชมกำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง – บัวหิมะ – พิพิธภัณท์หุ่นขี้ผึ้ง – ร้านนวดฝ่าเท้า – สวนสาธารณะทะเลสาปโฮ่วไห่
  • วันที่ 5 : ผีเซี๊ยะ – แหล่งช้อปปิ้งซีตัน – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 16 มิ.ย. 255920 มิ.ย. 255914,90017,90017,9005,000
(เต็ม) 17 มิ.ย. 255921 มิ.ย. 255914,90017,90017,9005,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ

คุนหมิง-ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์ –โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – แชงกรีล่า - เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง – ช่องแคบเสือกระโจน (รวมค่าบันไดเลื่อน) -สระมังกรดำ ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) – โชว์ IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาสีน้ำเงิน (รวมรถอุทยาน) - สะพานแก้วลี่เจียง –เมืองเก่าซู่เหอ ลี่เจียง-นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่คุนหมิง-สวนน้ำตก-ตำหนักทอง-ถนนคนเดินอิสระช้อปปิ้ง-ประตูม้าทองไก่มรกต วัดหยวนทง – เมืองโบราณกวนตู้-สวนต้ากวนโหลวชมดอกไม้ตามฤดูกาล-คุนหมิง – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)