city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์จีน โปรชิวชิว..บินตรง มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์จีน โปรชิวชิว..บินตรง มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน

รหัส CN-PH080 ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ราคาถูก

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 7,777 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์จีน โปรชิวชิว..บินตรง มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน

pdf

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ราคาถูก บินตรงสู่ มาเก๊า โดย สายการบิน แอร์เอเชีย
สัมผัส เวเนเชี่ยน ลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี
ถ่ายรูปคู่กับ สัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่  “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล”
ชม อลังการโชว์หยวนหมิง พร้อมมื้อพิเศษ... เป๋าฮื้อ ซีฟู้ด ณ เมืองจูไห่

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน โปรชิวชิว..บินตรง มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/908
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – ช้อปปิ้งเซนาโด้แสควร์ – เวเนเชี่ยน – จูไห่
  • วันที่ 2 : จูไห่ – สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่” – วัดผู่ถ่อ – สวนหยวนหมิง + โชว์หยวนหมิง
  • วันที่ 3 : จูไห่ – วัดไป๋หลิน – ชมหยก – ร้านบัวหิมะ – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย – สนามบินดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 01 เม.ษ. 255903 เม.ษ. 25598,88812,90012,9002,500
(เต็ม) 02 เม.ษ. 255904 เม.ษ. 25598,88812,90012,9002,500
(เต็ม) 21 เม.ษ. 255923 เม.ษ. 25598,88812,90012,9002,500
(เต็ม) 22 เม.ษ. 255924 เม.ษ. 25598,88812,90012,9002,500
(เต็ม) 23 เม.ษ. 255925 เม.ษ. 25598,88812,90012,9002,500
(เต็ม) 24 เม.ษ. 255926 เม.ษ. 25598,88812,90012,9002,500
(เต็ม) 07 พ.ค. 255909 พ.ค. 25597,77712,90012,9002,500
(เต็ม) 13 พ.ค. 255915 พ.ค. 25598,88812,90012,9002,500
(เต็ม) 14 พ.ค. 255916 พ.ค. 25597,77712,90012,9002,500
(เต็ม) 27 พ.ค. 255929 พ.ค. 25598,88812,90012,9002,500
(เต็ม) 03 มิ.ย. 255905 มิ.ย. 25598,88812,90012,9002,500
(เต็ม) 04 มิ.ย. 255906 มิ.ย. 25597,77712,90012,9002,500
10 มิ.ย. 255912 มิ.ย. 25598,88812,90012,9002,500
(เต็ม) 11 มิ.ย. 255913 มิ.ย. 25597,77712,90012,9002,500
17 มิ.ย. 255919 มิ.ย. 25598,88812,90012,9002,500
(เต็ม) 19 มิ.ย. 255921 มิ.ย. 25597,77712,90012,9002,500
(เต็ม) 24 มิ.ย. 255926 มิ.ย. 25598,88812,90012,9002,500
(เต็ม) 25 มิ.ย. 255927 มิ.ย. 25597,77712,90012,9002,500
(เต็ม) 01 ก.ค. 255903 ก.ค. 25598,88812,90012,9002,500
(เต็ม) 02 ก.ค. 255904 ก.ค. 25597,77712,90012,9002,500
(เต็ม) 27 ส.ค. 255929 ส.ค. 25597,77712,90012,9002,500
28 ส.ค. 255930 ส.ค. 25597,77712,90012,9002,500
02 ก.ย. 255904 ก.ย. 25598,88812,90012,9002,500
03 ก.ย. 255905 ก.ย. 25597,77712,90012,9002,500
04 ก.ย. 255906 ก.ย. 25597,77712,90012,9002,500
09 ก.ย. 255911 ก.ย. 25598,88812,90012,9002,500
(เต็ม) 10 ก.ย. 255912 ก.ย. 25597,77712,90012,9002,500
16 ก.ย. 255918 ก.ย. 25598,88812,90012,9002,500
17 ก.ย. 255919 ก.ย. 25597,77712,90012,9002,500
18 ก.ย. 255920 ก.ย. 25597,77712,90012,9002,500
(เต็ม) 08 ต.ค. 255910 ต.ค. 25598,88812,90012,9002,500
09 ต.ค. 255911 ต.ค. 25598,88812,90012,9002,500
(เต็ม) 19 ต.ค. 255921 ต.ค. 25598,88812,90012,9002,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ