city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สุสาน 13 กษัตริย์ 5 วัน 3 คืน

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สุสาน 13 กษัตริย์ 5 วัน 3 คืน

รหัส CN-GO075 ทัวร์จีน ราคาถูก

Air China (CA)

ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท/ท่าน

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สุสาน 13 กษัตริย์ 5 วัน 3 คืน เที่ยวกำแพงเมืองจีน หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจีนในยุค ราชวงศ์หมิง ชมสุสาน 13 กษัตริย์ ที่ฝังพระบรมศพของจักรพรรดิจีน 13 รัชกาล ในสมัยราชวงศ์หมิง / ชมความงดงามของพระราชวังกู้กงพระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี ช้อปปิ้งสุดมันส์ ถนนหวังฟู่จิ่ง และ ตลาดรัสเซีย พักโรงแรมระดับ 4 ดาว / พิเศษ ชมโชว์สุดอลังการ กายกรรมปักกิ่ง เดินทาง โดยสายการบินแอร์ ไชน่า

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน สุสาน 13 กษัตริย์ 5 วัน 3 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/861
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ )
  • วันที่ 2 : ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ศูนย์ใบชา – หอฟ้าเทียนถานกายกรรมปักกิ่ง
  • วันที่ 3 : ผ่านชมสนามกีฬารังนก และ สนามกีฬาว่ายน้ำ – ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ – พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก – THE PLACE
  • วันที่ 4 : ศูนย์หยก – กำแพงเมืองด่านจวีหยงกวน – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – สุสาน 13 กษัตริย์ – ร้านบัวหิมะ – ถนนหวังฝูจิ่ง
  • วันที่ 5 : วัดลามะ – ร้านผ้าไหม – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง – กรุงเทพ ฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 02 มี.ค 255906 มี.ค 255919,90019,90019,9004,500
(เต็ม) 15 มี.ค 255919 มี.ค 255919,90019,90019,9004,500
23 มี.ค 255927 มี.ค 255919,90019,90019,9004,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ