city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์จีน เจาะลึก จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน

ทัวร์จีน เจาะลึก จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน

รหัส CN-PH071 ทัวร์จีน ราคาถูก

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์จีน เจาะลึก จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน

pdf

ทัวร์จีน เจาะลึก จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน พาท่านบินตรงสู่เมืองฉางซา โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เที่ยวครบไฮไลท์ เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน สะพานใต้หล้า สัมผัสระเบียงแก้ว ล่องทะเลสาบเป่าเฟิงหู ถ้ำมังกรเหลือง “หวงหลงต้ง” ล่องเรือชมความงามหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ ชมโชว์อลังการหวานหยดเพลงเพราะจับใจของ  นางพญาจิ้งจอกขาว

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน เจาะลึก จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/816
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง – ฉางซา – ชมวิวแม่น้ำเซียงเจียง – เมืองสือลี่
  • วันที่ 2 : จางเจียเจี๊ย – เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) – ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ - โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว
  • วันที่ 3 : อุทยานหยวนเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน– ลิฟต์แก้ว–ภูเขาฮัลเลลูย่าห์–สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า–สวนจอมพลเฮ่อหลง - ศูนย์สมุนไพรจีนบัวหิมะ - พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย
  • วันที่ 4 : ถ้ำหวงหลงต้ง – ล่องทะเลสาบเป่าฟ่งหู –ร้านชา - ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ชมหนังตะลุง
  • วันที่ 5 : ลำธารจินเปียนซี - โรงงานหยกจีน - ฉางซา – พิพิธภัณฑ์ผ้าปัก - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
  • วันที่ 6 : ฉางซา – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 10 พ.ค. 255915 พ.ค. 255919,99919,99919,9994,900
(เต็ม) 12 พ.ค. 255917 พ.ค. 255919,99919,99919,9994,900
(เต็ม) 17 พ.ค. 255922 พ.ค. 255919,99919,99919,9994,900
(เต็ม) 19 พ.ค. 255924 พ.ค. 255919,99919,99919,9994,900
(เต็ม) 24 พ.ค. 255929 พ.ค. 255919,99919,99919,9994,900
(เต็ม) 26 พ.ค. 255931 พ.ค. 255919,99919,99919,9994,900
(เต็ม) 31 พ.ค. 255905 มิ.ย. 255919,99919,99919,9994,900
(เต็ม) 07 มิ.ย. 255912 มิ.ย. 255919,99919,99919,9994,900
(เต็ม) 14 มิ.ย. 255919 มิ.ย. 255919,99919,99919,9994,900
(เต็ม) 21 มิ.ย. 255926 มิ.ย. 255919,99919,99919,9994,900
(เต็ม) 28 มิ.ย. 255903 ก.ค. 255919,99919,99919,9994,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ

เดินทางสู่ประเทศจีน โดยสายการบิน AIR ASIA X สัมผัสความยิ่งใหญ่มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองเศรษฐกิจอันดับ 1 ของแผ่นดินใหญ่ ชมวิวมุมสูงบนชั้น 100 ตึกเวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์  ตะลุยความเย็นของถ้ำน้ำแข็งที่เมืองเจี้ยนเต๋อ ล่องเรือทะเลสาบซีหู ไข่มุกแห่งเมืองหังโจว “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์” นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ตื่นตา ตื่นใจกับแสง สี เสียง ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดเก่าเฉินหวังเมี่ยว และถนนนานกิงลู่ เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา- ไก่ขอทาน-หมูพันปี-ซี่โครงหมูอูซี