city
  • 061-4138804, 061-4138805, 061-4138498, 061-4138499, 081-9699934
ทัวร์จีน เจาะลึก จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน

ทัวร์จีน เจาะลึก จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน

รหัส CN-PH071 ทัวร์จีน ราคาถูก

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์จีน เจาะลึก จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน

pdf

ทัวร์จีน เจาะลึก จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน พาท่านบินตรงสู่เมืองฉางซา โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เที่ยวครบไฮไลท์ เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน สะพานใต้หล้า สัมผัสระเบียงแก้ว ล่องทะเลสาบเป่าเฟิงหู ถ้ำมังกรเหลือง “หวงหลงต้ง” ล่องเรือชมความงามหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ ชมโชว์อลังการหวานหยดเพลงเพราะจับใจของ  นางพญาจิ้งจอกขาว

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน เจาะลึก จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/816
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง – ฉางซา – ชมวิวแม่น้ำเซียงเจียง – เมืองสือลี่
  • วันที่ 2 : จางเจียเจี๊ย – เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า) – ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ - โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว
  • วันที่ 3 : อุทยานหยวนเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน– ลิฟต์แก้ว–ภูเขาฮัลเลลูย่าห์–สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า–สวนจอมพลเฮ่อหลง - ศูนย์สมุนไพรจีนบัวหิมะ - พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย
  • วันที่ 4 : ถ้ำหวงหลงต้ง – ล่องทะเลสาบเป่าฟ่งหู –ร้านชา - ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ชมหนังตะลุง
  • วันที่ 5 : ลำธารจินเปียนซี - โรงงานหยกจีน - ฉางซา – พิพิธภัณฑ์ผ้าปัก - ถนนคนเดินหวงซิงลู่
  • วันที่ 6 : ฉางซา – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
(เต็ม) 10 พ.ค. 255915 พ.ค. 255919,99919,99919,9994,900
(เต็ม) 12 พ.ค. 255917 พ.ค. 255919,99919,99919,9994,900
(เต็ม) 17 พ.ค. 255922 พ.ค. 255919,99919,99919,9994,900
(เต็ม) 19 พ.ค. 255924 พ.ค. 255919,99919,99919,9994,900
(เต็ม) 24 พ.ค. 255929 พ.ค. 255919,99919,99919,9994,900
(เต็ม) 26 พ.ค. 255931 พ.ค. 255919,99919,99919,9994,900
(เต็ม) 31 พ.ค. 255905 มิ.ย. 255919,99919,99919,9994,900
(เต็ม) 07 มิ.ย. 255912 มิ.ย. 255919,99919,99919,9994,900
(เต็ม) 14 มิ.ย. 255919 มิ.ย. 255919,99919,99919,9994,900
(เต็ม) 21 มิ.ย. 255926 มิ.ย. 255919,99919,99919,9994,900
(เต็ม) 28 มิ.ย. 255903 ก.ค. 255919,99919,99919,9994,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ

นำท่านเดินท่างสู่ นครคุนหมิง ประเทศจีน โดยสายการบินไทย   กำหนดการเดินทางเดือน : มีนาคม 2561 เมืองโบราณต้าลี่ - วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย -  เจดีย์สามองค์  – ต้าลี่ – แชงกรีล่า – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณแชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - วัดลามะซงจ้านหลิน - ลี่เจียง - ร้านสาหร่ายเกลียวทอง  เมืองโบราณลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)–IMPRESSION (โชว์จางอวี้โหมว)–อุทยานน้ำหยก–สระน้ำมังกรดำ-ร้านใบชา-ต้าหลี่