city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์คุณธรรม จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ฟูหรงเจิ้น ฟ่งหวง ฉางซา 6 วัน 5 คืน (SL)

ทัวร์คุณธรรม จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ฟูหรงเจิ้น ฟ่งหวง ฉางซา 6 วัน 5 คืน (SL)

รหัส SSH-SHSLCSX6 (AUG-DEC24)

THAI LION AIR

ราคาเริ่มต้น 31,999 บาท/ท่าน

“ซิปไลน์” นั่งสลิงข้ามแกรนด์แคนยอน ความยาว 358 เมตร ความสูงจากพื้น 300 เมตร ลิฟต์แก้ว 3 ตอน สร้างอยู่ริมหน้าผา ส่วนหนึ่งฝังอยู่ในภูเขาอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนหน้าผา ดินแดนสวรรค์หุบเขาพันยอด รู้จักกันดีเป็นแหล่งถ่ายทำภาพยนตร์ดังระดับโลกเรื่อง "อวตาร” โชว์จิ้งจอกขาว กำกับการแสดงโดยจางอี้โหมว ความรักของนางจิ้งจอกขาวที่ตกหลุกรักมนุษย์ สัมผัสนั่งรถไฟความเร็วสูง จากเมืองฉางซาสู่เมืองฟ่งหวง

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์คุณธรรม จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ฟูหรงเจิ้น ฟ่งหวง ฉางซา 6 วัน 5 คืน (SL)
http://www.grandholiday.co.th/view/6021
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ฉางซา (SL934 : 09.40-13.35) – นั่งรถไฟความเร็วสูง – ฟ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียงชมเมืองโบราณฟ่งหวงยามค่ำคืน
  • วันที่ 2 : สะพานสายรุ้ง – เมืองโบราณฟ่งหวง – เมืองฟูหรงเจิ้น – น้ำตกฟูหรงเจิ้น
  • วันที่ 3 : ฟูหรงเจิ้น – จางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้าขึ้น-ลง+บันไดเลื่อน) – ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) – ประตูสวรรค์ – โชว์นางจิ้งจอกขาว
  • วันที่ 4 : เขาอวตาร (ลิฟท์แก้ว) – เขาเทียนจื่อซาน (นั่งกระเช้า) – สวนจอมพลเฮ่อหลง – ภาพวาดทราย
  • วันที่ 5 : แกรนด์แคนยอน(นั่งบอลลูน+ซิปไลน์+สไลเดอร์กระจก+ล่องเรือ+ลิฟต์แก้ว) – สะพานแก้วที่ยาวที่สุด – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่
  • วันที่ 6 : อิสระช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ทฉางซา – ฉางซา – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (SL935 : 14.35-16.30)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
27 ส.ค. 256701 ก.ย. 256731,99931,99931,9995,000
17 ก.ย. 256722 ก.ย. 256732,99932,99932,9995,000
21 ก.ย. 256726 ก.ย. 256732,99932,99932,9995,000
24 ก.ย. 256729 ก.ย. 256732,99932,99932,9995,000
14 ต.ค. 256719 ต.ค. 256733,99933,99933,9995,000
16 ต.ค. 256721 ต.ค. 256733,99933,99933,9995,000
17 ต.ค. 256722 ต.ค. 256733,99933,99933,9995,000
18 ต.ค. 256723 ต.ค. 256734,99934,99934,9995,000
21 ต.ค. 256726 ต.ค. 256733,99933,99933,9995,000
25 ต.ค. 256730 ต.ค. 256733,99933,99933,9995,000
26 ต.ค. 256731 ต.ค. 256733,99933,99933,9995,000
14 พ.ย. 256719 พ.ย. 256732,99932,99932,9995,000
23 พ.ย. 256728 พ.ย. 256732,99932,99932,9995,000
29 พ.ย. 256704 ธ.ค. 256732,99932,99932,9995,000
10 ธ.ค. 256715 ธ.ค. 256732,99932,99932,9995,000
20 ธ.ค. 256725 ธ.ค. 256732,99932,99932,9995,000
26 ธ.ค. 256731 ธ.ค. 256734,99934,99934,9995,000
28 ธ.ค. 256702 ม.ค. 256837,99937,99937,9995,000
30 ธ.ค. 256704 ม.ค. 256837,99937,99937,9995,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ