city
  • Mobile. 081-9699934
จีน ซานย่า ไหหลำ อุทยานหนานซาน 4วัน 2คืน โดยสายการบิน 9 Air

จีน ซานย่า ไหหลำ อุทยานหนานซาน 4วัน 2คืน โดยสายการบิน 9 Air

รหัส ZGHAK-2405AQ (JUN-OCT24)

ราคาเริ่มต้น 9,990 บาท/ท่าน

เช็คอินฮาวายแห่งดินแดนมังกร เที่ยวอุทยานยอดเขาลู่หุยโถว สักการะเจ้าแม่กวนอิมหนานซานแห่งทะเลจีนใต้

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
จีน ซานย่า ไหหลำ อุทยานหนานซาน 4วัน 2คืน โดยสายการบิน 9 Air
http://www.grandholiday.co.th/view/5864
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินไหโข่ว เมลัน – เซานย่า – อุทยานยอดเขาลู่หุยโถว
  • วันที่ 3 : อุทยานหนานซาน – เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน – ถนนคนเดินอี้เหิง
  • วันที่ 4 : วนอุทยานสุดขอบฟ้า – สวนดอกกุหลาบแห่งเมืองซานย่า – ช้อปปิ้งเมืองใหม่กวนหลานหู – สนามบินไหโข่ว เมลัน – สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
02 มิ.ย. 256705 มิ.ย. 25679,9909,9909,9902,900
07 มิ.ย. 256710 มิ.ย. 256710,99010,99010,9902,900
09 มิ.ย. 256712 มิ.ย. 25679,9909,9909,9902,900
14 มิ.ย. 256717 มิ.ย. 256710,99010,99010,9902,900
16 มิ.ย. 256719 มิ.ย. 25679,9909,9909,9902,900
21 มิ.ย. 256724 มิ.ย. 256710,99010,99010,9902,900
23 มิ.ย. 256726 มิ.ย. 25679,9909,9909,9902,900
28 มิ.ย. 256721 ก.ค. 256710,99010,99010,9902,900
30 มิ.ย. 256703 ก.ค. 25679,9909,9909,9902,900
05 ก.ค. 256708 ก.ค. 256710,99010,99010,9902,900
07 ก.ค. 256710 ก.ค. 25679,9909,9909,9902,900
12 ก.ค. 256715 ก.ค. 256710,99010,99010,9902,900
14 ก.ค. 256717 ก.ค. 25679,9909,9909,9902,900
19 ก.ค. 256722 ก.ค. 256712,99012,99012,9902,900
21 ก.ค. 256724 ก.ค. 25679,9909,9909,9902,900
26 ก.ค. 256729 ก.ค. 256712,99012,99012,9902,900
28 ก.ค. 256731 ก.ค. 25679,9909,9909,9902,900
02 ส.ค. 256705 ส.ค. 256710,99010,99010,9902,900
04 ส.ค. 256707 ส.ค. 25679,9909,9909,9902,900
09 ส.ค. 256712 ส.ค. 256712,99012,99012,9902,900
11 ส.ค. 256714 ส.ค. 25679,9909,9909,9902,900
16 ส.ค. 256719 ส.ค. 256710,99010,99010,9902,900
18 ส.ค. 256721 ส.ค. 25679,9909,9909,9902,900
23 ส.ค. 256726 ส.ค. 256710,99010,99010,9902,900
25 ส.ค. 256728 ส.ค. 25679,9909,9909,9902,900
30 ส.ค. 256702 ก.ย. 256710,99010,99010,9902,900
01 ก.ย. 256704 ก.ย. 25679,9909,9909,9902,900
06 ก.ย. 256709 ก.ย. 256710,99010,99010,9902,900
08 ก.ย. 256711 ก.ย. 25679,9909,9909,9902,900
13 ก.ย. 256716 ก.ย. 256710,99010,99010,9902,900
15 ก.ย. 256718 ก.ย. 25679,9909,9909,9902,900
20 ก.ย. 256723 ก.ย. 256710,99010,99010,9902,900
22 ก.ย. 256725 ก.ย. 25679,9909,9909,9902,900
27 ก.ย. 256730 ก.ย. 256710,99010,99010,9902,900
29 ก.ย. 256702 ต.ค. 25679,9909,9909,9902,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ