city
  • Mobile. 081-9699934
จีน จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน หุบเขาอวตาร 6วัน 5คืน (ไม่ลงร้าน) โดยสายการบิน Qingdao Airlines

จีน จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน หุบเขาอวตาร 6วัน 5คืน (ไม่ลงร้าน) โดยสายการบิน Qingdao Airlines

รหัส ZGYIH-2403QW (MAY-NOV24)

ราคาเริ่มต้น 23,990 บาท/ท่าน

เที่ยวครบไฮไลท์ 2 อุทยานแห่งเมืองจางเจียเจี้ย ท้าทายความเสียวกับสะพานแก้ว และเช็คอินเมืองโบราณฝูหรงเจิ้น

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
จีน จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน หุบเขาอวตาร 6วัน 5คืน (ไม่ลงร้าน) โดยสายการบิน Qingdao Airlines
http://www.grandholiday.co.th/view/5853
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง – เมืองอี้ชาง
  • วันที่ 2 : ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง – เขื่อนสามผาแม่น้ำแยงซีเกียง – บ้านเกิดชวีหยวน – ถนนคนเดินเมืองอี้ชาง
  • วันที่ 3 : อุทยานจางเจียเจี้ย – ขึ้นลิฟต์แก้วไป่หลง – หุบเขาอวตารฮัลเลลูย่าห์ – เทียนจื่อซาน – สะพานหนึ่งในใต้หล้า – เมืองฝูหรงเจิ้น – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
  • วันที่ 4 : เมืองจางเจียเจี้ย – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – เขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก
  • วันที่ 5 : สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย – เมืองอี้ชาง
  • วันที่ 6 : สนามบินซานเสีย – สนามบินดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
26 พ.ค. 256731 พ.ค. 256724,99024,99024,9905,000
29 พ.ค. 256703 มิ.ย. 256724,99024,99024,9905,000
31 พ.ค. 256705 มิ.ย. 256724,99024,99024,9905,000
02 มิ.ย. 256707 มิ.ย. 256723,99023,99023,9905,000
05 มิ.ย. 256710 มิ.ย. 256723,99023,99023,9905,000
07 มิ.ย. 256712 มิ.ย. 256723,99023,99023,9905,000
12 มิ.ย. 256717 มิ.ย. 256723,99023,99023,9905,000
16 มิ.ย. 256721 มิ.ย. 256723,99023,99023,9905,000
19 มิ.ย. 256724 มิ.ย. 256723,99023,99023,9905,000
23 มิ.ย. 256728 มิ.ย. 256723,99023,99023,9905,000
30 มิ.ย. 256705 ก.ค. 256723,99023,99023,9905,000
07 ก.ค. 256712 ก.ค. 256725,90625,90625,9065,000
10 ก.ค. 256715 ก.ค. 256723,99023,99023,9905,000
14 ก.ค. 256719 ก.ค. 256723,99023,99023,9905,000
17 ก.ค. 256722 ก.ค. 256724,99024,99024,9905,000
21 ก.ค. 256726 ก.ค. 256724,99024,99024,9905,000
24 ก.ค. 256729 ก.ค. 256723,99023,99023,9905,000
26 ก.ค. 256731 ก.ค. 256723,99023,99023,9905,000
28 ก.ค. 256702 ส.ค. 256723,99023,99023,9905,000
31 ก.ค. 256705 ส.ค. 256723,99023,99023,9905,000
04 ส.ค. 256709 ส.ค. 256723,99023,99023,9905,000
07 ส.ค. 256712 ส.ค. 256723,99023,99023,9905,000
11 ส.ค. 256716 ส.ค. 256724,99024,99024,9905,000
14 ส.ค. 256719 ส.ค. 256723,99023,99023,9905,000
18 ส.ค. 256723 ส.ค. 256723,99023,99023,9905,000
21 ส.ค. 256726 ส.ค. 256723,99023,99023,9905,000
25 ส.ค. 256730 ส.ค. 256723,99023,99023,9905,000
28 ส.ค. 256702 ก.ย. 256723,99023,99023,9905,000
01 ก.ย. 256706 ก.ย. 256723,99023,99023,9905,000
04 ก.ย. 256709 ก.ย. 256723,99023,99023,9905,000
08 ก.ย. 256713 ก.ย. 256723,99023,99023,9905,000
11 ก.ย. 256716 ก.ย. 256723,99023,99023,9905,000
15 ก.ย. 256720 ก.ย. 256723,99023,99023,9905,000
18 ก.ย. 256723 ก.ย. 256723,99023,99023,9905,000
22 ก.ย. 256727 ก.ย. 256723,99023,99023,9905,000
29 ก.ย. 256704 ต.ค. 256723,99023,99023,9905,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ