city
  • Mobile. 081-9699934
จีน เซี่ยงไฮ้ อูเจิ้น หังโจว ดิสนีย์แลนด์ (รวมบัตรสวนสนุกรถรับ-ส่งแล้ว)

จีน เซี่ยงไฮ้ อูเจิ้น หังโจว ดิสนีย์แลนด์ (รวมบัตรสวนสนุกรถรับ-ส่งแล้ว)

รหัส ZGHGH-2404FD (SEP24-JAN25)

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 25,990 บาท/ท่าน

เยือนมหานครเซี่ยงไฮ้ เที่ยวเต็มวันสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ล่องเรือเมืองโบราณ และทะเลสาบซีหู ช้อปปิ้งเอาท์เล็ตหังโจว

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
จีน เซี่ยงไฮ้ อูเจิ้น หังโจว ดิสนีย์แลนด์ (รวมบัตรสวนสนุกรถรับ-ส่งแล้ว)
http://www.grandholiday.co.th/view/5845
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง - สนามบินหังโจว เซียวซาน
  • วันที่ 2 : เมืองโบราณอูเจิ้น – ล่องเรืออูเจิ้น – เมืองเซี่ยงไฮ้ – TIAN AN 1,000 TREES
  • วันที่ 3 : Starbucks Reserve Roastery – ตลาด100ปีเฉินหวังเมี่ยว – หาดไว่ทาน – หอไข่มุก – ตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ – ถนนนานกิง
  • วันที่ 4 : สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้ (รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุก - รวมค่ารถรับส่ง)
  • วันที่ 5 : เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – เจดีย์นางพญางูขาว – หังโจว เอาท์เลต – หังโจว เซียวซาน – สนามบินดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
18 ก.ย. 256722 ก.ย. 256725,99025,99025,9904,500
10 ต.ค. 256714 ต.ค. 256727,99027,99027,9904,500
11 ต.ค. 256715 ต.ค. 256727,99027,99027,9904,500
12 ต.ค. 256716 ต.ค. 256727,99027,99027,9904,500
16 ต.ค. 256720 ต.ค. 256726,99026,99026,9904,500
18 ต.ค. 256722 ต.ค. 256726,99026,99026,9904,500
23 ต.ค. 256727 ต.ค. 256727,99027,99027,9904,500
24 ต.ค. 256728 ต.ค. 256726,99026,99026,9904,500
25 ต.ค. 256729 ต.ค. 256726,99026,99026,9904,500
01 พ.ย. 256705 พ.ย. 256726,99026,99026,9904,500
06 พ.ย. 256710 พ.ย. 256725,99025,99025,9904,500
13 พ.ย. 256717 พ.ย. 256725,99025,99025,9904,500
20 พ.ย. 256724 พ.ย. 256725,99025,99025,9904,500
27 พ.ย. 256701 ธ.ค. 256725,99025,99025,9904,500
04 ธ.ค. 256708 ธ.ค. 256727,99027,99027,9904,500
06 ธ.ค. 256710 ธ.ค. 256727,99027,99027,9904,500
07 ธ.ค. 256711 ธ.ค. 256727,99027,99027,9904,500
13 ธ.ค. 256717 ธ.ค. 256726,99026,99026,9904,500
19 ธ.ค. 256723 ธ.ค. 256726,99026,99026,9904,500
25 ธ.ค. 256729 ธ.ค. 256728,99028,99028,9904,500
26 ธ.ค. 256730 ธ.ค. 256728,99028,99028,9904,500
27 ธ.ค. 256731 ธ.ค. 256729,99029,99029,9904,500
28 ธ.ค. 256701 ม.ค. 256831,99031,99031,9904,500
29 ธ.ค. 256702 ม.ค. 256831,99031,99031,9904,500
30 ธ.ค. 256703 ม.ค. 256831,99031,99031,9904,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ