city
  • Mobile. 081-9699934
 ทัวร์คุณธรม ตะลุยเที่ยว 2 สวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน (CA)

ทัวร์คุณธรม ตะลุยเที่ยว 2 สวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน (CA)

รหัส SHCAPVGPEK4 (25-30JUN24)

Air China (CA)

ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท/ท่าน

ทริปเดียวเที่ยว 2 สวนสนุก Shanghai Disneyland และ Universal Studios Beijing ขึ้นหอไข่มุก (Oriental Pearl) เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้
ชมหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) สัมผัสรถไฟความเร็วสูง เดินทางจาก เซี่ยงไฮ้ สู่ปักกิ่ง

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์คุณธรม ตะลุยเที่ยว 2 สวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง 6 วัน 4 คืน (CA)
http://www.grandholiday.co.th/view/5705
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เซี่ยงไฮ้ (CA806: 03.15-08.30) – หมู่บ้านโบราณจูเจียเจียว (ล่องเรือ) – ขึ้นหอไข่มุก – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง
  • วันที่ 3 : สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้า)
  • วันที่ 4 : เซี่ยงไฮ้ – นั่งรถไฟความเร็วสูง – ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณกู้กง – ถนนโบราณเฉียนเหมิน
  • วันที่ 5 : สวนสนุกยูนิเวอร์แซลปักกิ่งเต็มวัน (รวมค่าเข้า)
  • วันที่ 6 : กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก – SOLANA CENTER – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA979:20.00-00.10+1)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
25 มิ.ย. 256730 มิ.ย. 256739,99939,99939,9996,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ