city
  • Mobile. 081-9699934
มหัศจรรย์ กุ้ยหลิน กุ้ยโจว อันชุน หยางซั่ว (ไม่ลงร้าน-รวมวีซ่ากรุ๊ป) 6 วัน 5 คืน

มหัศจรรย์ กุ้ยหลิน กุ้ยโจว อันชุน หยางซั่ว (ไม่ลงร้าน-รวมวีซ่ากรุ๊ป) 6 วัน 5 คืน

รหัส BT-KWL05_VZ (JAN-MAY24)

VietJet Air (VJ)

ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท/ท่าน

พิเศษ!!! นั่งรถไฟความเร็วสูง

ดินแดนแห่งสายน้ำและภูเขาที่สวยงาม
ล่องแม่น้ำหลีเจียงครึ่งสาย หมู่บ้านม้งพันครอบครัว
เสน่ห์ธรรมชาติ "น้ำตกหวงกั่วซู่" สุดตระการตาในกุ้ยโจว

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
มหัศจรรย์ กุ้ยหลิน กุ้ยโจว อันชุน หยางซั่ว (ไม่ลงร้าน-รวมวีซ่ากรุ๊ป) 6 วัน 5 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5442
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง เมืองกุ้ยหลิน เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง
  • วันที่ 2 : สถานีรถไฟความเร็วสูงกุ้ยหลิน - เมืองกุ้ยหยาง - เมืองโบราณชิงหยวน - เมืองไขหลี่
  • วันที่ 3 : เมืองซีเจียง - หมู่บ้านแม้วแห่งซีเจียง - จุดชมวิวหมู่บ้านพันหลังคา - ชมโชว์การแสดงชนเผ่าม้ง(ชนเผ่ากลุ่มน้อย) - เมืองอันชุ่น
  • วันที่ 4 : เมืองอันชุ่น - น้ำตกหวงกว่อซู่ - สถานีรถไฟความเร็วสูงกุ้ยหยาง - เมืองกุ้ยหลิน
  • วันที่ 5 : เมืองหยางซั่ว - ภูเขาหลูยี่ - ล่วงเรือแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) - ถนนซีเจีย
  • วันที่ 6 : เมืองกุ้ยหลิน - ถ้ำขลุ่ยอ้อ - เขาวงช้าง - สนามบินกุ้ยหลินเหลียงเจียง - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
13 ม.ค. 256718 ม.ค. 256724,99924,99924,9995,000
27 ม.ค. 256701 ก.พ. 256725,99925,99925,9995,000
10 ก.พ. 256715 ก.พ. 256725,99925,99925,9995,000
24 ก.พ. 256729 ก.พ. 256726,99926,99926,9995,000
09 มี.ค 256714 มี.ค 256725,99925,99925,9995,000
16 มี.ค 256721 มี.ค 256725,99925,99925,9995,000
23 มี.ค 256728 มี.ค 256725,99925,99925,9995,000
30 มี.ค 256704 เม.ษ. 256725,99925,99925,9995,000
06 เม.ษ. 256711 เม.ษ. 256725,99925,99925,9995,000
13 เม.ษ. 256718 เม.ษ. 256727,99927,99927,9995,000
20 เม.ษ. 256725 เม.ษ. 256724,99924,99924,9995,000
27 เม.ษ. 256702 พ.ค. 256726,99926,99926,9995,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ

คุนหมิง-ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์ –โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – แชงกรีล่า - เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง – ช่องแคบเสือกระโจน (รวมค่าบันไดเลื่อน) -สระมังกรดำ ลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) – โชว์ IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาสีน้ำเงิน (รวมรถอุทยาน) - สะพานแก้วลี่เจียง –เมืองเก่าซู่เหอ ลี่เจียง-นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่คุนหมิง-สวนน้ำตก-ตำหนักทอง-ถนนคนเดินอิสระช้อปปิ้ง-ประตูม้าทองไก่มรกต วัดหยวนทง – เมืองโบราณกวนตู้-สวนต้ากวนโหลวชมดอกไม้ตามฤดูกาล-คุนหมิง – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)