city
  • Mobile. 081-9699934
The Heaven หุบเขาเทวดา อู่ฮั่น วั้งเซียนกู่ อู้หนี่โจว 4วัน3คืน

The Heaven หุบเขาเทวดา อู่ฮั่น วั้งเซียนกู่ อู้หนี่โจว 4วัน3คืน

รหัส ITV-CFD38 (DEC'23-MAR'24)

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท/ท่าน

เมืองอู้หยวน  วัดเจ้าแม่กวนอิม
อู้หนี่โจว+ชมโชว์แสดงแสงสีเสียง
เมืองซ่างเหรา ภูเขาหลิงซาน (รวมกระเช้า)
กระจกแห่งท้องฟ้า หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่
เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น  ถ่ายรูปด้านนอกชามใหญ่ที่สุดในโลก
เมืองอู่ฮั้น ผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซี
สวนสาธารณะทะเลสาบตงหู ถนนคนเดินเจียนฮั่น
THE BUND WUHAN  วัดกุ้ยหยวน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
The Heaven หุบเขาเทวดา อู่ฮั่น วั้งเซียนกู่ อู้หนี่โจว 4วัน3คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5398
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอ - เมืองอู้หยวน - อู้หนี่โจว+โชว์และแสดงแสงสีเสียง
  • วันที่ 2 : วันที่สอง เมืองอู้หยวน - เมืองซ่างเหรา - ภูเขาหลิงซาน(รวมกระเช้า) – กระจกแห่งท้องฟ้า - หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่
  • วันที่ 3 : วันที่สาม เมืองซ่างเหรา - เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น - ถ่ายรูปด้านนอกชามใหญ่ที่สุดในโลก - เมืองอู่ฮั้น - ผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซี – สวนสาธารณะทะเลสาบตงหู – ถนนคนเดินเจียนฮั่น - THE BUND WUHAN
  • วันที่ 4 : วันที่สี่ วัดกุ้ยหยวน - ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
29 ธ.ค. 256601 ม.ค. 256724,88824,88824,8884,000
05 ม.ค. 256708 ม.ค. 256721,88821,88821,8884,000
12 ม.ค. 256715 ม.ค. 256721,88821,88821,8884,000
19 ม.ค. 256722 ม.ค. 256721,88821,88821,8884,000
26 ม.ค. 256729 ม.ค. 256719,88819,88819,8884,000
23 ก.พ. 256726 ก.พ. 256721,88821,88821,88821,888
01 มี.ค 256704 มี.ค 256721,88821,88821,88821,888
08 มี.ค 256711 มี.ค 256721,88821,88821,88821,888
15 มี.ค 256718 มี.ค 256721,88821,88821,88821,888
22 มี.ค 256725 มี.ค 256721,88821,88821,88821,888
29 มี.ค 256701 เม.ษ. 256721,88821,88821,8882,188
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ