city
  • Mobile. 081-9699934
ซัวเถา บ้านดินหย่งติ้ง เหมยโจว เฮียงบู้ซัว ไต่ฮงกง 6 วัน 5 คืน (CZ)

ซัวเถา บ้านดินหย่งติ้ง เหมยโจว เฮียงบู้ซัว ไต่ฮงกง 6 วัน 5 คืน (CZ)

รหัส SHCZSWA3 (OCT-DEC'23)

China Southern Airline (CZ)

ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท/ท่าน

ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้¶¶¶
ชมความงาม บ้านดินมรดกโลกสุดยิ่งใหญ่ บ้านดินโหลหย่งติ้ง
ไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ซัวเถา
ไหว้เทพเจ้าโจวซือกง ที่ขึ้นชื่อในเรื่องการให้โชคลาภเงินทอง
เปลี่ยนบรรยากาศชม แสงสีบ้านดินหย่งติ้ง ยามค่ำคืน
ผ่อนคลายกับการ อาบน้ำแร่ น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ
ลิ้มรสเมนูพิเศษ ห่านพะโล้

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ซัวเถา บ้านดินหย่งติ้ง เหมยโจว เฮียงบู้ซัว ไต่ฮงกง 6 วัน 5 คืน (CZ)
http://www.grandholiday.co.th/view/5275
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ซัวเถา (สนามบินเฉาซาน) – ชมเมืองเก่าซัวเถายามค่ำคืน
  • วันที่ 2 : วันที่สอง ซัวเถา – เทพเจ้าโจวซือกง – หย่งติ้ง –หมู่บ้านดินถู่โหลหย่งติ้ง – ชมแสงสีบ้านดินหย่งติ้ง
  • วันที่ 3 : วันที่สาม หย่งติ้ง – เมืองเหมยโจว – เจดีย์พระพันองค์ – สวนชาเอี้ยนหนานเฟย – หมู่บ้านเก่าเหมยโจว – วัดหลิงกวง
  • วันที่ 4 : วันที่สี่ เหมยโจว – เมืองซัวเถา – เฮียงบู้ซัว – ศาลเจ้าไต่ฮงกง – วัดแปะฮวยเจียม
  • วันที่ 5 : วันที่ห้า ซัวเถา – ศาลเจ้าแม่ทับทิม – สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช – เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – ศาลเจ้ามังกรเขียว – ซัวเถา
  • วันที่ 6 : วันที่หก ซัวเถา (สนามบินเฉาซาน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
19 ต.ค. 256624 ต.ค. 256630,99930,99930,9997,000
09 พ.ย. 256614 พ.ย. 256629,99929,99929,9997,000
23 พ.ย. 256628 พ.ย. 256629,99929,99929,9997,000
07 ธ.ค. 256612 ธ.ค. 256630,99930,99930,9997,000
28 ธ.ค. 256602 ม.ค. 256732,99932,99932,9997,000
18 ม.ค. 256723 ม.ค. 256730,99930,99930,9997,000
22 ก.พ. 256727 ก.พ. 256730,99930,99930,9997,000
07 มี.ค 256712 มี.ค 256730,99930,99930,9997,000
21 มี.ค 256726 มี.ค 256730,99930,99930,9997,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ