city
  • Mobile. 081-9699934
MONGOLIAN WINTER 8วัน 7คืน (OM)

MONGOLIAN WINTER 8วัน 7คืน (OM)

รหัส VUBN87OM-1 (NOV-MAR'24)

ราคาเริ่มต้น 59,777 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

MONGOLIAN WINTER 8วัน 7คืน (OM)

pdf

อูลานบาตอร์ – ตลาดDunjingarav - หมู่บ้าน Nomad – ขี่ม้าทากิ - อุทยานแห่งชาติกอร์ไกเทเรลจ์ - กิจกรรมสุนัขลากเลื่อนอนุสาวรีย์เจงกีสข่าน - อนุสาวรีย์ไซซาน –
นั่งรถไฟสาย Trans-Mongolia สู่เมือง เออร์ดิเนต ทะเลสาบฮุฟสกุล - หมู่บ้านคาทกาล – ถ่ายรูปท่าเรือ – กิจกรรมม้าลากเลื่อน - มูรูน วัดกานดาน – จตุรัสซุคบาตาร์ – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มองโกเลีย - ช้อปปิ้ง ณ แคชเมียร์เอาท์เลต

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
MONGOLIAN WINTER 8วัน 7คืน (OM)
http://www.grandholiday.co.th/view/5267
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : วันที่สอง ท่าอากาศยานเจงกีสข่าน – อูลานบาตอร์ – ตลาดDunjingarav - หมู่บ้าน Nomad – ขี่ม้าทากิ - อุทยานแห่งชาติกอร์ไกเทเรลจ์ - กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน
  • วันที่ 3 : วันที่สาม ถ่ายรูปหินเต่า - อนุสาวรีย์เจงกีสข่าน - อนุสาวรีย์ไซซาน – นั่งรถไฟสาย Trans-Mongolia สู่เมืองเออร์ดิเนต
  • วันที่ 4 : วันที่สี่ เออร์ดิเนต - มูรูน – จตุรัสChingunjav – ตลาดพื้นเมือง
  • วันที่ 5 : วันที่ห้า ทะเลสาบฮุฟสกุล - หมู่บ้านคาทกาล – ถ่ายรูปท่าเรือ – กิจกรรมม้าลากเลื่อน - มูรูน
  • วันที่ 6 : วันที่หก ถ่ายรูปหินกวาง – เออร์ดิเนต - นั่งรถไฟสาย Trans-Mongolia สู่เมืองอูลานบาตอร์
  • วันที่ 7 : วันที่เจ็ด วัดกานดาน – จตุรัสซุคบาตาร์ – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มองโกเลีย - ช้อปปิ้ง ณ แคชเมียร์เอาท์เลต
  • วันที่ 8 : วันที่แปด ท่าอากาศยานเจงกีสข่าน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
04 พ.ย. 256611 พ.ย. 256659,77759,77759,77713,900
08 พ.ย. 256615 พ.ย. 256662,99962,99962,99913,900
11 พ.ย. 256618 พ.ย. 256662,99962,99962,99913,900
15 พ.ย. 256622 พ.ย. 256662,99962,99962,99913,900
18 พ.ย. 256625 พ.ย. 256662,99962,99962,99913,900
22 พ.ย. 256629 พ.ย. 256662,99962,99962,99913,900
25 พ.ย. 256602 พ.ย. 256662,99962,99962,99913,900
29 พ.ย. 256606 ธ.ค. 256663,77763,77763,77713,900
02 ธ.ค. 256609 ธ.ค. 256663,77763,77763,77713,900
06 ธ.ค. 256613 ธ.ค. 256663,77763,77763,77713,900
09 ธ.ค. 256616 ธ.ค. 256663,77763,77763,77713,900
13 ธ.ค. 256620 ธ.ค. 256662,99962,99962,99913,900
16 ธ.ค. 256623 ธ.ค. 256662,99962,99962,99913,900
20 ธ.ค. 256627 พ.ย. 256662,99962,99962,99913,900
23 ธ.ค. 256630 ธ.ค. 256662,99962,99962,99913,900
27 ธ.ค. 256603 ม.ค. 256778,88878,88878,88818,900
30 ธ.ค. 256606 ม.ค. 256778,88878,88878,88818,900
03 ม.ค. 256710 ม.ค. 256762,99962,99962,99913,900
06 ม.ค. 256713 ม.ค. 256762,99962,99962,99913,900
10 ม.ค. 256717 ม.ค. 256762,99962,99962,99913,900
13 ม.ค. 256720 ม.ค. 256762,99962,99962,99913,900
17 ม.ค. 256724 ม.ค. 256762,99962,99962,99913,900
20 ม.ค. 256727 ม.ค. 256762,99962,99962,99913,900
24 ม.ค. 256731 ธ.ค. 256662,99962,99962,99913,900
27 ม.ค. 256703 ก.พ. 256762,99962,99962,99913,900
31 ม.ค. 256707 ก.พ. 256762,99962,99962,99913,900
03 ก.พ. 256710 ก.พ. 256762,99962,99962,99913,900
07 ก.พ. 256714 ก.พ. 256762,99962,99962,99913,900
10 ก.พ. 256717 ก.พ. 256762,99962,99962,99913,900
14 ก.พ. 256721 ก.พ. 256762,99962,99962,99913,900
17 ก.พ. 256724 ก.พ. 256763,99963,99963,99913,900
21 ก.พ. 256728 ก.พ. 256763,99963,99963,99913,900
24 ก.พ. 256702 มี.ค 256763,99963,99963,99913,900
28 ก.พ. 256706 มี.ค 256777,77777,77777,77718,900
02 มี.ค 256709 มี.ค 256777,77777,77777,77718,900
06 มี.ค 256713 มี.ค 256766,77766,77766,77718,900
09 มี.ค 256716 มี.ค 256766,77766,77766,77713,900
13 มี.ค 256720 มี.ค 256766,77766,77766,77713,900
16 มี.ค 256723 มี.ค 256766,77766,77766,77713,900
20 มี.ค 256727 มี.ค 256766,77766,77766,77713,900
23 มี.ค 256730 มี.ค 256766,77766,77766,77713,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ

ฮาร์บิน โบสถ์เซ็นโซเฟีย(ถ่ายรูปด้านนอก) อนุสาวรีย์ฝั่งหง ถนนจงยาง ยาปูลี่(YABULI) ลานสกียาปูลี่ ท่านสามารถเลือกรายการท่องเที่ยวได้ 1 รายการ รายการที่ 1:นั่งม้าลากเลื่อน คนละ 1 รอบ รายการที่ 2:เล่นสกีYABULI(รวมค่าเช่าอุปกรณ์) หมู่บ้านหิมะ DREAM HOME (รวมค่าเข้า) ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย เขาแกะหญ้า เขาป้างฉุย ภาพเขียน ICE AND SNOW ฮาร์บิน ชมรูปปั้นตุ๊กตาหิมะยักษ์ เกาะพระอาทิตย์(รวมรถแบตเตอรี่) เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง (Harbin 2023 International Ice and Snow Festival)   ลิ้มรสเมนูพิเศษ สุกี้ตงเป่ย เกี๊ยวตงเป่ย หม้อไฟยักษ์ตุ๋น