city
  • Mobile. 081-9699934
 ภูเขาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน ภูเขาสี่ดรุณี สกีเจ้อกู่ซาน เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (TG)

ภูเขาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน ภูเขาสี่ดรุณี สกีเจ้อกู่ซาน เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (TG)

รหัส SHTGCTU13 (NOV-DEC ' 23)

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 33,999 บาท/ท่าน

 
 
เมืองตูเจียงเยี่ยน จัตุรัสหย่างเทียนวู่ รูปปั้นหมีแพนด้าเซลฟี่ เมืองโบราณกวนเซี่ยน เมืองตูเจียงเยี่ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่) ภูเขาสี่ดรุณี หุบเขาซวงเฉียวโกว(รวมรถอุทยาน) ภูเขาสี่ดรุณี เขาเจ้อกู่ซาน เล่นสกี(รวมไม้สกี รองเท้าสกี แผ่นเลื่อนหิมะ) เมืองเฮยสุ่ย เมืองเฮยสุ่ย ภูเขาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน(รวมรถอุทยาน+กระเช้า) หมู่บ้านทิเบต เม่าเสี้ยน เม่าเสี้ยน เฉิงตู วัดเหวินซู ถนนคนเดินชุนซีลู่ ชมแสงสียามค่ำคืนที่ลานห้างสรรพสินค้า SKY ถนนโบราณจินหลี่
ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวทริปนี้ ชมความสวยงามของภูเขาสี่ดรุณี….ภูเขาแอลป์แห่งตะวันออก ภูเขาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน…ธารน้ำแข็งแห่งทิเบต ที่มีประวัติยาวนานกว่า 1,000 ปี สกีเจ้อกู่ซาน…อิสระเล่นสกี พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่เต็มไปด้วยหิมะปกคลุม แลนด์มาร์คแห่งใหม่…..ชมแสงสียามค่ำคืนที่ลานห้างสรรพสินค้า SKY เช็คอินถ่ายรูปกับหมีแพนด้าเซลฟี่ยักษ์ หนักถึง 130 ตัน ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ถนนโบราณจินหลี่
ลิ้มรสอาหารพิเศษ สุกี้เสฉวน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ภูเขาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน ภูเขาสี่ดรุณี สกีเจ้อกู่ซาน เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (TG)
http://www.grandholiday.co.th/view/5235
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : วันแรก กรุงเทพฯ – เฉิงตู (TG618 : 10.55-15.05) – เมืองตูเจียงเยี่ยน – จัตุรัสหย่างเทียนวู่ – รูปปั้นหมี แพนด้าเซลฟี่ – เมืองโบราณกวนเซี่ยน
  • วันที่ 2 : วันที่สอง เมืองตูเจียงเยี่ยน – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่) – ภูเขาสี่ดรุณี – หุบเขาซวงเฉียว โกว(รวมรถอุทยาน
  • วันที่ 3 : วันที่สาม ภูเขาสี่ดรุณี – เขาเจ้อกู่ซาน – เล่นสกี(รวมไม้สกี รองเท้าสกี แผ่นเลื่อนหิมะ) –เมืองเฮยสุ่ย
  • วันที่ 4 : วันที่สี่ เมืองเฮยสุ่ย – ภูเขาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน(รวมรถอุทยาน+กระเช้า) – หมู่บ้านทิเบต – เม่าเสี้ยน
  • วันที่ 5 : วันที่ห้า เม่าเสี้ยน – เฉิงตู – วัดเหวินซู – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – ชมแสงสียามค่ำคืนที่ลานห้างสรรพสินค้า SKY
  • วันที่ 6 : วันที่หก ถนนโบราณจินหลี่ – เฉิงตู – กรุงเทพฯ (TG619 : 15.55-18.00)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
23 พ.ย. 256628 พ.ย. 256633,99933,99933,9995,000
30 พ.ย. 256605 ธ.ค. 256634,99934,99934,9995,000
07 ธ.ค. 256612 ธ.ค. 256636,99936,99936,9995,000
21 ธ.ค. 256626 ธ.ค. 256636,99936,99936,9995,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ