city
  • Mobile. 081-9699934
ปักกิ่ง UNIVERSAL STUDIO กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน

ปักกิ่ง UNIVERSAL STUDIO กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน

รหัส GO1PEK-TG110 (NOV-DEC)

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ปักกิ่ง UNIVERSAL STUDIO กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน

pdf

UNIVERSAL BEIJING RESORT
(รวมค่าบัตรเข้า + รถรับส่ง) จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง 
หอฟ้าเทียนถาน ร้านผีเซี๊ยะ กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน 

พระราชวังฤดูร้อน  ตลาดรัสเซีย 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ปักกิ่ง UNIVERSAL STUDIO กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5064
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ปักกิ่ง (TG614 :10.00 -15.45)
  • วันที่ 2 : วันที่สอง UNIVERSAL BEIJING RESORT (รวมค่าบัตรเข้า + รถรับส่ง)
  • วันที่ 3 : วันที่สาม จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม –หอฟ้าเทียนถาน
  • วันที่ 4 : วันที่สี่ ร้านหยก – กำแพงเมืองจีน ด่านจวียงกวน – ร้านบัวหิมะ – ผ่านชมสนามกีฬารังนก
  • วันที่ 5 : วันที่ห้า พระราชวังฤดูร้อน – ตลาดรัสเซีย – ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง : (TG615 : 17.05-21.15) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
09 พ.ย. 256613 พ.ย. 256633,90038,900-5,500
23 พ.ย. 256627 มิ.ย. 256634,90039,900-5,500
30 พ.ย. 256604 ธ.ค. 256633,90038,900-5,500
07 ธ.ค. 256611 ธ.ค. 256634,90039,900-5,500
14 ธ.ค. 256618 ธ.ค. 256633,90038,900-5,500
21 ธ.ค. 256625 ธ.ค. 256634,90039,900-5,500
28 ธ.ค. 256601 ม.ค. 256735,90040,900-6,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ

ฉางซา นั่งรถไฟความเร็วสูง เมืองถงเหริน ถงเหริน เขาฟ่านจิ้งซาน ฟ่งหวง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียงชมเมืองโบราณฟ่งหวงยามค่ำคืน สะพานสายรุ้ง เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองฟูหรงเจิ้น จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้าขึ้น-ลง+บันไดเลื่อน) ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ประตูสวรรค์ ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD โชว์นางจิ้งจอกขาว สะพานแก้วที่ยาวที่สุด แกรนด์แคนยอน(นั่งบอลลูน+ซิปไลน์+สไลเดอร์กระจก+ล่องเรือ+ลิฟต์แก้ว) ภาพวาดทราย ฉางซา อิสระช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ทฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่