city
  • Mobile. 081-9699934
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจี่ยง แชงการีล่า  6 วัน5คืน

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจี่ยง แชงการีล่า 6 วัน5คืน

รหัส KMG SHANG6D (SEP-DEC 23)

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท/ท่าน

กำลังอัพโหลดไฟล์ PDF

กรุณาดาวน์โหลดภายหลัง...
เที่ยวสบายไม่เข้าร้าน!! 
นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก
อุทยานน้ำหยก วัดลามะชงจ้านหลิง
เมืองโบราณลีเจียง

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจี่ยง แชงการีล่า 6 วัน5คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5053
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : วันแรก กรุงเทพฯ-ดอนเมือง-คุนหมิง-วัดหยวนทง-นั่งรถไฟความเร็วสู่เมืองต้าลี่
  • วันที่ 2 : วันที่สอง ต้าหลี่–เมืองโบราณต้าหลี่–วัดเจ้าแม่กวนอิม–หมู่บ้านซีโจว-จงเตี้ยน-เมืองโบราณแชงการีล่า
  • วันที่ 3 : วันที่สาม จงเตี้ยน–วัดลามะซงจ้านหลิง–ช่องแคบเสือกระโจน-ลี่เจียง–สระมังกรดำ–เมืองโบราณลี่เจี่ยง
  • วันที่ 4 : วันที่สี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)–โชว์ IMPRESSION LIJIANG- อุทยานน้ำหยก -ต้าหลี่
  • วันที่ 5 : วันที่ห้า ต้าหลี่ - คุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู้-สวนน้ำตก “Kunming Waterfall Park”
  • วันที่ 6 : วันที่หก คุนหมิง - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
08 ก.ย. 256613 ก.ย. 256622,90022,90022,9004,500
15 ก.ย. 256620 ก.ย. 256622,90022,90022,9004,500
12 ต.ค. 256617 ต.ค. 256624,90024,90024,9004,500
13 ต.ค. 256618 ต.ค. 256624,90024,90024,9004,500
19 ต.ค. 256624 ต.ค. 256624,90024,90024,9004,500
20 ต.ค. 256625 ต.ค. 256624,90024,90024,9004,500
26 ต.ค. 256631 ต.ค. 256623,90023,90023,9004,500
27 ต.ค. 256601 พ.ย. 256623,90023,90023,9004,500
03 พ.ย. 256608 พ.ย. 256623,90023,90023,9004,500
10 พ.ย. 256615 พ.ย. 256623,90023,90023,9004,500
17 พ.ย. 256622 พ.ย. 256623,90023,90023,9004,500
24 พ.ย. 256629 พ.ย. 256623,90023,90023,9004,500
01 ธ.ค. 256606 ธ.ค. 256624,90024,90024,9004,500
08 ธ.ค. 256613 ธ.ค. 256623,90023,90023,9004,500
15 ธ.ค. 256620 ธ.ค. 256623,90023,90023,9004,500
28 ธ.ค. 256602 ม.ค. 256726,90026,90026,9004,500
29 ธ.ค. 256603 ม.ค. 256726,90026,90026,9004,500

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ

ฉางซา นั่งรถไฟความเร็วสูง เมืองถงเหริน ถงเหริน เขาฟ่านจิ้งซาน ฟ่งหวง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียงชมเมืองโบราณฟ่งหวงยามค่ำคืน สะพานสายรุ้ง เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองฟูหรงเจิ้น จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้าขึ้น-ลง+บันไดเลื่อน) ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ประตูสวรรค์ ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD โชว์นางจิ้งจอกขาว สะพานแก้วที่ยาวที่สุด แกรนด์แคนยอน(นั่งบอลลูน+ซิปไลน์+สไลเดอร์กระจก+ล่องเรือ+ลิฟต์แก้ว) ภาพวาดทราย ฉางซา อิสระช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ทฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่