city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง 3D2N (APR-OCT20)(FD)(CKG001)

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง 3D2N (APR-OCT20)(FD)(CKG001)

รหัส CN-SPW001

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง 3D2N (APR-OCT20)(FD)(CKG001)

pdf

เยือนดินแดนมังกร มหานครฉงชิ่ง
อุทยานหลุมฟ้า3สะพานสววรค์
ไม่ลงร้านชอป!

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง 3D2N (APR-OCT20)(FD)(CKG001)
http://www.grandholiday.co.th/view/4434
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) – อู่หลง – อุทยานนางฟ้า
  • วันที่ 2 : อู่หลง – จุดชมวิวระเบียงแก้ว – อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) – ฉงชิ่ง – ถนนคนเดิน เจียฟ่างเป่ย
  • วันที่ 3 : ฉงชิ่ง – ถ่ายรูปด้านนอกศาลาประชาคม – พิพิธภัณฑ์ซานเสีย – หงหยาต้ง – ฉงชิ่ง(สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) – กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ16,900--4,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ