city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยโจว  ซากุระหมื่นลี้ 4D3N (MAR-APR20)(ZKMG12)

ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยโจว ซากุระหมื่นลี้ 4D3N (MAR-APR20)(ZKMG12)

รหัส CN-ZG286

Lucky Air (8L)

ราคาเริ่มต้น 10,999 บาท/ท่าน

ชมความงามสะพรั่งดอกซากุระกุ้ยโจว
ล่องเรือทะเลสาบสัมผัสธรรมชาติเขาหมื่นยอด
บริการอาหารครบทุกมื้อ พิเศษ!!
ขนมจีนข้ามสะพาน และสุกี้เห็ดสมุนไพร
พักหรู 4 ดาวทุกคืน!!

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยโจว ซากุระหมื่นลี้ 4D3N (MAR-APR20)(ZKMG12)
http://www.grandholiday.co.th/view/4313
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางซุย – เมืองคุนหมิง – ประเทศจีน
  • วันที่ 2 : เมืองคุนหมิง – เมืองกุ้ยโจว – เมืองซิงอี้ – ภูเขาหมื่นยอด (รวมค่ารถแบตเตอรี่) – ทะเลสาบหมื่นยอด – ล่องเรือทะเลสาบหมื่นยอด – เมืองอันชุ่น
  • วันที่ 3 : เมืองอันชุน – สวนซากุระผิงป้า (รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองคุนหมิง
  • วันที่ 4 : เมืองคุนหมิง – เขาซีซาน (OPTION) – ร้านบัวหิมะ – ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งถนนหนานผิงเจีย – สนามบินคุนหมิงฉางซุย – สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ10,999--3,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ