city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ยอดพยัคฆ์เกล็ดหิมะ EP.2 6วัน 3คืน (FEB-APR20)(ZCTU05)

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ยอดพยัคฆ์เกล็ดหิมะ EP.2 6วัน 3คืน (FEB-APR20)(ZCTU05)

รหัส CN-ZG284

Lucky Air (8L)

ราคาเริ่มต้น 12,999 บาท/ท่าน

ชมมรดกโลกดินแดนสวรรค์สามฤดู "อุทยานจิ่วจ้ายโกว"
สุดว้าวกับการชมการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ช้อปปิ้งคลูๆย่านชุนซีลู่ และถนนซอยกว้างซอยแคบ เมืองเฉิงตู
เต็มอิ่มสุดคุ้มกับเมนูซีฟู๊ด ปูขน และหอยเป่าฮื้อ !!

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ยอดพยัคฆ์เกล็ดหิมะ EP.2 6วัน 3คืน (FEB-APR20)(ZCTU05)
http://www.grandholiday.co.th/view/4251
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว - เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน - เมืองจิ่วจ้ายโกว
  • วันที่ 3 : อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน) - โชว์ทิเบต (OPTION)
  • วันที่ 4 : เมืองจิ่วจ้ายโกว - เมืองเฉิงตู - ถนนคนเดินชุนซีลู่
  • วันที่ 5 : เมืองเฉิงตู - วัดเหวินซู - ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่ - ร้านยางพารา - ร้านบัวหิมะ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (รวมค่าชมการแสดง) - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว
  • วันที่ 6 : ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ12,999--4,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ