city
  • Mobile. 081-9699934
ปีใหม่ ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ ขนมสี่ถ้วย 5 วัน 4 คืน (DEC19-JAN20)(SHWECKG14)

ปีใหม่ ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ ขนมสี่ถ้วย 5 วัน 4 คืน (DEC19-JAN20)(SHWECKG14)

รหัส CN-SSH228

Thai Smile (WE)

ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท/ท่าน

 อุทยานเขานางฟ้าเป็นดินแดน 4 สิ่งมหัศจรรย์ ต้าจู๋พระพุทธรูปหินแกะสลักหนึ่งในมรดกโลก
อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ นั่งรถไฟฟ้าวิ่งทะลุผ่านตึก ที่เมืองฉงชิ่ง

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ปีใหม่ ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ ขนมสี่ถ้วย 5 วัน 4 คืน (DEC19-JAN20)(SHWECKG14)
http://www.grandholiday.co.th/view/3914
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง-อู่หลง
  • วันที่ 2 : อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ลานสกี-อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์(รวมลิฟท์แก้ว+รถ อุทยาน)-ระเบียงกระจก
  • วันที่ 3 : อู่หลง-ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)-ฉงชิ่ง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย
  • วันที่ 4 : ฉงชิ่ง-ต้าจู๋-เมืองโบราณชางโจว-พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋-ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
  • วันที่ 5 : อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
28 ธ.ค. 256201 ม.ค. 256329,999--4,500
29 ธ.ค. 256202 ม.ค. 256329,999--4,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ