city
  • Mobile. 081-9699934
ปีใหม่ ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง 5วัน 4คืน (DEC19) (GQ1CKG-WE001)

ปีใหม่ ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง 5วัน 4คืน (DEC19) (GQ1CKG-WE001)

รหัส CN-B2042

Thai Smile (WE)

ราคาเริ่มต้น 20,999 บาท/ท่าน

ไม่ลงร้านช้อปฯ | ถ้ำฝูหยงต้ง | หลุมฟ้า สามสะพานสวรรค์ | ผาหินแกะสลักต้าจู๋ | นั่งรถไฟทะลุตึก | ลิ้มรสต้นตำรับหมาล่า หม้อไฟฉงชิ่ง

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ปีใหม่ ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง 5วัน 4คืน (DEC19) (GQ1CKG-WE001)
http://www.grandholiday.co.th/view/3911
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) – อู่หลง (WE684 : 10.30-14.50)
  • วันที่ 2 : หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) - ระเบียงแก้ว Option :โชว์จางอวี้โหมว(Impression of Wulong)
  • วันที่ 3 : ถ้ำฝูหยงต้ง - ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย
  • วันที่ 4 : ฉงชิ่ง - ต้าจู่ - เมืองโบราณชางโจว - ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง - ฉงชิ่ง - หมู่บ้านฉือชีโข่ว
  • วันที่ 5 : หงหยาต้ง-นั่งรถไฟทะลุตึก-ฉงชิ่ง(สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) ( WE68516.10-18.30)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ20,999--4,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ