city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6 วัน 5 คืน (OCT-NOV19)(CNTG713)

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6 วัน 5 คืน (OCT-NOV19)(CNTG713)

รหัส CN-ITV003

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท/ท่าน

 พิชิต 2 ขุนเขา ณ ภูเขาหิมะมังกรหยก และ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
 ลี่เจียง เมืองมรดกโลก โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน
 แชงการีล่าสวรรค์บนดิน เมืองโบราณแชงการีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง
 คุนหมิง-นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ สวนน้ำตกคุนหมิง วัดหยวนทง
 พิเศษชมโชว์สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG
เมนูพิเศษ สุกี้แซลมอน,สุกี้เห็ดรสเด็ด, อาหารกวางตุ้ง
  เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS
พักหรู 4 ดาว>ต้าหลี่1คืน, จงเตี้ยน1คืน ลี่เจียง1คืน, ฉู่สง1คืน, คุนหมิง1คืน
 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6 วัน 5 คืน (OCT-NOV19)(CNTG713)
http://www.grandholiday.co.th/view/3749
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-คุนหมิง-ต้าหลี่
  • วันที่ 2 : วัดเจ้าแม่กวนอิม – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – หมู่บ้านซีโจว-แชงการีล่า ชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน- เมืองโบราณแชงการีล่า
  • วันที่ 3 : หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน หรือ ภูเขาหิมะสือข่า (รวมกระเช้า)-วัดลามะซงจ้านหลิงลี่เจียง-เมืองโบราณลี่
  • วันที่ 4 : ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG อุทยานน้ำหยก-สระน้ำมังกรดำ-เมืองฉู่สง
  • วันที่ 5 : คุนหมิง-สวนน้ำตกคุนหมิง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
  • วันที่ 6 : วัดหยวนทง – ท่าอากาศยานคุนหมิง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ22,900--5,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ