city
  • Mobile. 081-9699934
ปีใหม่ ทัวร์จีน ปักกิ่ง สโนว์เวิร์ลสกีรีสอร์ท เลสโก สกีดี๊ดี 5 วัน 3 คืน (DEC19) (ZPEK03)

ปีใหม่ ทัวร์จีน ปักกิ่ง สโนว์เวิร์ลสกีรีสอร์ท เลสโก สกีดี๊ดี 5 วัน 3 คืน (DEC19) (ZPEK03)

รหัส CN-ZG273

Thai Airways (TG)

ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท/ท่าน

ตะลุยมหานครแดนมังกร สุดมันส์!! สโนว์เวิร์ลสกีรีสอร์ท นั่งสามล้อชมเมือง เยือนพระราชวังฤดูร้อน
ช้อปปิ้งแบบฟินเฟ่อย่านดังหวังฝูจิ่ง พิเศษ!! ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง เมนูเด็ด!! สุกี้สมุนไพร เป็ดปักกิ่ง และบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ปีใหม่ ทัวร์จีน ปักกิ่ง สโนว์เวิร์ลสกีรีสอร์ท เลสโก สกีดี๊ดี 5 วัน 3 คืน (DEC19) (ZPEK03)
http://www.grandholiday.co.th/view/3611
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : เมืองปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ร้านนวดเท้าสมุนไพรจีน - หอบูชาฟ้าเทียนถาน - ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
  • วันที่ 3 : วัดลามะ - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ร้านไข่มุก – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง - ทะเลสาบโฮ่วไห่
  • วันที่ 4 : ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหย่งกวน) - ปักกิ่งสโนว์เวิร์ลสกีรีสอร์ท - ร้านบัวหิมะ - ถนนหวังฝูจิ่ง
  • วันที่ 5 : พระราชวังฤดูร้อน – ร้านปี่เซี๊ยะ – สนามบินปักกิ่ง – สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ18,999--4,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ