city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์ ตะลุยดินแดนแห่งเทพนิยาย 4 วัน 3คืน (OCT-NOV19)GQ1PVG-CA001

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์ ตะลุยดินแดนแห่งเทพนิยาย 4 วัน 3คืน (OCT-NOV19)GQ1PVG-CA001

รหัส CN-B2021

Air China (CA)

ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท/ท่าน

เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ | ล่องทะเลสาบซีหู | หมู่บ้านโบราณเยี่ยเหอ |
ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง | HANGZHOU OUTLET | STARBUCK RESERVE ROASTERY

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์ ตะลุยดินแดนแห่งเทพนิยาย 4 วัน 3คืน (OCT-NOV19)GQ1PVG-CA001
http://www.grandholiday.co.th/view/3573
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) –เซี่ยงไฮ้ (สนามบินผู่ตง) (CA806 : 03.40-08.45)- หมู่บ้านโบราณน้าเยี่ยเหอ-ศูนย์ยางพารา-หังโจว-HANGZHOU OUTLET
  • วันที่ 2 : หังโจว- ล่องทะเลสาบซีหู-หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง- ศูนย์ผ้าไหม-เซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-อุโมงเลเซอร์-ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง
  • วันที่ 3 : อิสระเต็มวัน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตรเข้าแล้ว)
  • วันที่ 4 : ร้านนวดเท้า+ยาบัวหิมะ-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-ศูนย์หยก-ถนนนานกิง-STARBUCK RESERVE ROASTERY- สนามบินผู่ตง-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (CA805 :23.15-02.25+1)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ16,900---
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ