city
  • Mobile. 081-9699934
จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย 4 วัน 3 คืน (SEP-OCT'19)GQ1CSX-FD001

จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย 4 วัน 3 คืน (SEP-OCT'19)GQ1CSX-FD001

รหัส CN-B2018 ทัวร์จีน

Air Asia (FD)

ราคาเริ่มต้น 9,900 บาท/ท่าน

เขาเทียนเหมิน | ประตูสวรรค์ | ระเบียงแก้ว | พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย
 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย 4 วัน 3 คืน (SEP-OCT'19)GQ1CSX-FD001
http://www.grandholiday.co.th/view/3542
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว)
  • วันที่ 2 : ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์ [Option : โชว์จิ้งจอกขาว]
  • วันที่ 3 : ร้านยาจีน-ร้านหยก-ถนนคนเดินซีปู้-ภาพวาดทราย [Option : สะพานแก้วที่ยาวที่สุด]
  • วันที่ 4 : ร้านเยื่อไผ่-ร้านใบชา-พิพิธภัณฑ์หม่าหวังตุย-ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ9,900--3,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ