city
  • Mobile. 081-9699934
ปีใหม่ ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า บัลลังก์มังกร 4D3N (29DEC19-2JAN20)(ZCKG04)

ปีใหม่ ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า บัลลังก์มังกร 4D3N (29DEC19-2JAN20)(ZCKG04)

รหัส CN-ZG267

Thai Smile (WE)

ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท/ท่าน

หนาวนี้ที่ฉงชิ่ง!! สัมผัสหิมะที่อุทยานเขานางฟ้า ที่เที่ยวระดับ 5A เช็คอินอุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ ระเบียงแก้ว
ช้อปปิ้งเพลินตลาดหงหยาต้ง พิเศษ!! นั่งรถไฟ อุทยานเขานางฟ้า พิเศษ!! ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง เมนูพิเศษ!! สุกี้หม้อไฟ

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ปีใหม่ ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า บัลลังก์มังกร 4D3N (29DEC19-2JAN20)(ZCKG04)
http://www.grandholiday.co.th/view/3426
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – เมืองฉงชิ่ง
  • วันที่ 2 : เมืองอู่หลง – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) – จุดชมวิวระเบียงแก้ว
  • วันที่ 3 : อุทยานนางฟ้า (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วรถไฟ และกระดานลื่น) – เมืองฉงชิ่ง – ตลาดหงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
  • วันที่ 4 : หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
29 ธ.ค. 256202 ม.ค. 256321,999--5,999
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จีน ทัวร์จีนราคาถูก อื่นๆ