city
  • Mobile. 081-9699934
จอร์เจีย Marvelous Jordan 7D4N(APR-JUL20)(EK019)

จอร์เจีย Marvelous Jordan 7D4N(APR-JUL20)(EK019)

รหัส JO-CT003

Emirates Air (EK)

ราคาเริ่มต้น 46,900 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

จอร์เจีย Marvelous Jordan 7D4N(APR-JUL20)(EK019)

pdf

ทะเลทรายวาดิรัม น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์
ทะสาบเดดซี ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน
วิหารเทพีอาร์เทมิส มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์ 

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
จอร์เจีย Marvelous Jordan 7D4N(APR-JUL20)(EK019)
http://www.grandholiday.co.th/view/4794
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
  • วันที่ 2 : ดูไบ - จอร์แดน - มาดาบา - โบสถ์กรีกออโธดอกซ์ – เมาท์เนโบ – เมืองเครัค - เมืองอควาบา(ยูเออี- จอร์แดน)
  • วันที่ 3 : เมืองอควาบา - เรือท้องกระจก – ทะเลทรายวาดิรัม – น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ - ภูเขาคาซารี(จอร์แดน)
  • วันที่ 4 : เมืองเพตรา - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์ –ทะสาบเดดซี (จอร์แดน)
  • วันที่ 5 : ทะเลเดดซี - กรุงอัมมาน – ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน - AMMAN CITADEL - โรงละครโรมัน (จอร์แดน)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ46,900--10,000
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จอร์แดน ทัวร์จอร์แดนราคาถูก อื่นๆ