city
  • Mobile. 081-9699934
ทัวร์จอร์แดน AMAZING JORDAN 6วัน 3คืน (FEB-DEC20)

ทัวร์จอร์แดน AMAZING JORDAN 6วัน 3คืน (FEB-DEC20)

รหัส JO-SST002

Royal Jordanian (RJ)

ราคาเริ่มต้น 49,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

ทัวร์จอร์แดน AMAZING JORDAN 6วัน 3คืน (FEB-DEC20)

pdf

ชมความยิ่งใหญ่ของ 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเมืองเพตรา
นอนนับดาว ณ แคมป์ทะเลทรายวาดิรัม - นอนทะเลเดดซี
เต็มอิ่มกับการพักผ่อนพอกโคลน แช่น้ำ- เมาท์เนโบ - มาดาบา
น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ – มหาวิหารเอลคาซเนท์ –  ปราสาทโชบัค
ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
ทัวร์จอร์แดน AMAZING JORDAN 6วัน 3คืน (FEB-DEC20)
http://www.grandholiday.co.th/view/4520
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : กรุงเทพฯ – อัมมาน - มาดาบา - ทะเลเดดซี
  • วันที่ 3 : ทะเลเดดซี- เพตรา - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอลคาซเนท์
  • วันที่ 4 : เพตรา – ทะเลทรายวาดิรัม
  • วันที่ 5 : ทะเลทรายวาดิรัม – เมืองโชบัค – ปราสาทโชบัค - เมืองอัมมาน
  • วันที่ 6 : อัมมาน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
ยังไม่ระบุยังไม่ระบุ49,999--5,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จอร์แดน ทัวร์จอร์แดนราคาถูก อื่นๆ