city
  • Mobile. 081-9699934
GRAND GEORGIA AUTUMN BEST TRIP BY TK 8D5N

GRAND GEORGIA AUTUMN BEST TRIP BY TK 8D5N

รหัส GS-TBS12 (SEP-DEC24)

Turkish-Airlines-(TK)

ราคาเริ่มต้น 52,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

GRAND GEORGIA AUTUMN BEST TRIP BY TK 8D5N

pdf

ชมความงามเทือกเขาคอเคซัส นอนกูดาอูรี 1คืน
พิเศษ! อาหารไทย 1มื้อ จีน 1มื้อ

โบสถ์ตรีนืตี้ - ป้อมนาริคาล่า - อ่างเก็บน้ำชืนวาลี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย - จอร์เจีย - โบสถ์เกอร์เกตี้

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
GRAND GEORGIA AUTUMN BEST TRIP BY TK 8D5N
http://www.grandholiday.co.th/view/5883
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
  • วันที่ 2 : อิสตันบูล(ตุรเคีย) – สนามบินทบิลิซี่ – ขึ้นกระเช้าสู่ป้อมนาริคาล่า – โบสถ์ตรีนิตี้ – อุทยานประวัติศาสตร์ (-/L/D)
  • วันที่ 3 : ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี (B/L/D)
  • วันที่ 4 : เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ถนนคนเดินชาเดอนี่ (B/L/–)
  • วันที่ 5 : เมืองกอรี – พิพิทธภัณฑ์สตาลิน – เมืองคูไตซี (B/L/D)
  • วันที่ 6 : ตลาดเช้าคูไตซี – วิหารบากราติ – อารามจีลาติ – บาทูมี่ (B/L/D)
  • วันที่ 7 : ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี - บ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า OLD TOWN – METRO CITY MALL – สนามบินบาทูมี่ – สนามบินอิสตันบูล(ตุรเคีย) (B/–/ -)
  • วันที่ 8 : อิสตันบูล - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
19 ก.ย. 256726 ก.ย. 256752,99952,99952,9998,500
07 ธ.ค. 256714 ธ.ค. 256754,99954,99954,9998,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย ทัวร์จอร์เจียราคาถูก อื่นๆ

ทบิลิซี – อนุเสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - อ่างเก็บน้ำชินวารี - ขึ้นรถ 4WDสู่ใจกลางเทือกเขาคอเคซัส - คาซเบกี้ – กูดาอูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย - กูดาอูรี – ป้อมอันนานูรี - กอรี - เมืองอัพลิสต์ชิเคห์ – พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – มิสเคต้า - ทบิลิซี - ห้าง East Point - คูไตซี – โบสถ์เมเคตี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา – อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย - ถนนชาดินี่ - สะพานสันติภาพ – วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี – ย่านฟรีดอมสแควร์ - ถนนรุสทาเวลี