city
  • Mobile. 081-9699934
แกรนด์จอร์เจีย บาทูมี่ คูไตซี มิทสเคต้า ซิกนากิ คาซเบกี้ ทบิลิซี่ 8วัน 5คืน

แกรนด์จอร์เจีย บาทูมี่ คูไตซี มิทสเคต้า ซิกนากิ คาซเบกี้ ทบิลิซี่ 8วัน 5คืน

รหัส ZGBUS-2402TK (OCT-DEC24)

Turkish-Airlines-(TK)

ราคาเริ่มต้น 55,990 บาท/ท่าน

 ครั้งเดียวเที่ยวต้องครบ ดินแดนไข่มุกแห่งเทือกเขาคอเคซัส เที่ยวไม่ย้อนเส้นทางเข้าบาทูมี่-ออกทบิลิซี่

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
แกรนด์จอร์เจีย บาทูมี่ คูไตซี มิทสเคต้า ซิกนากิ คาซเบกี้ ทบิลิซี่ 8วัน 5คืน
http://www.grandholiday.co.th/view/5870
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 : สนามบินอิสตันบูล – สนามบินบาทูมี่ – เมืองบาทูมี่ – ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี – ย่านเมืองเก่า – อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่ – อัลฟาเบ็ททาวเวอร์ – เมืองคูไตซี
  • วันที่ 3 : น้ำพุแห่งโคลชิส – วิหารเกลาติ – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองอัพลีสสิค
  • วันที่ 4 : ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – รถจี๊บ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้
  • วันที่ 5 : เมืองมิทสเคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี – วิหารจวารี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – โบสถ์ตรีนิตี้ – ถนนคนเดินชาเดอนี่
  • วันที่ 6 : เมืองไซห์นากิ – กำแพงเมืองโบราณ – อารามบอดบี – เมืองควาเรลี – ลิ้มรสไวน์ควาเรลี – อีส พ้อยมอล
  • วันที่ 7 : สะพานแห่งสันติภาพ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินอิสตันบูล
  • วันที่ 8 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
12 ต.ค. 256719 ต.ค. 256755,99055,99055,99010,900
02 ธ.ค. 256709 ธ.ค. 256756,99056,99056,99010,900
04 ธ.ค. 256711 ธ.ค. 256757,99057,99057,99010,900
06 ธ.ค. 256713 ธ.ค. 256756,99056,99056,99010,900
09 ธ.ค. 256716 ธ.ค. 256756,99056,99056,99010,900
11 ธ.ค. 256718 ธ.ค. 256755,99055,99055,99010,900
14 ธ.ค. 256721 ธ.ค. 256755,99055,99055,99010,900
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย ทัวร์จอร์เจียราคาถูก อื่นๆ