city
  • Mobile. 081-9699934
GRAND GEORGIA WONDERFUL TIME BY TK 8D5N

GRAND GEORGIA WONDERFUL TIME BY TK 8D5N

รหัส GS-BUS09 (MAY-JUN24)

Turkish-Airlines-(TK)

ราคาเริ่มต้น 52,999 บาท/ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

GRAND GEORGIA WONDERFUL TIME BY TK 8D5N

pdf

ชมความงามเทือกเขาคอเคซัส นอนกูดาอูรี่ 1 คืน
อาหารไทย 1 มื้อ อาหารจีน 1 มื้อ
โบสถ์เกอร์เกตี้ - มหาวิหารบาเกติ - ย่านเมืองเก่า
ป้อมนาริคาล่า - ย่านเมืองเก่าของทบิลี่ซี่ - โบสถ์ทรินิตี้

ลิงค์สำหรับนำไปแชร์ หรือกดแชร์ผ่าน FB
GRAND GEORGIA WONDERFUL TIME BY TK 8D5N
http://www.grandholiday.co.th/view/5786
อีเมล์ผู้รับ
ชื่อผู้ส่ง
ส่งโปรแกรมทัวร์ให้เพื่อน
 
  • วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
  • วันที่ 2 : อิสตันบูล(ตุรเคีย) – สนามบินบาทูมี่ – ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี – บ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า OLD TOWN – METRO CITY MALL (–/L/–)
  • วันที่ 3 : คูไตซี – วิหารบากราติ – อารามจีลาติ (B/L/D)
  • วันที่ 4 : ตลาดเช้า – เมืองอัพลีสสิค – เมืองกอรี – พิพิทธภัณฑ์สตาลิน – ทบิลิซี่ (B/L/D)
  • วันที่ 5 : ป้อมอนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย – โบสถ์เกอร์เกตี้ – เมืองกูดาอูรี (B/L/D)
  • วันที่ 6 : เมืองมิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสโคเวลี – ถนนคนเดินชาเดอนี่ (B/L/–)
  • วันที่ 7 : ขึ้นกระเช้าสู่ป้อมนาริคาล่า – โบสถ์ตรีนิตี้ – อุทยานประวัติศาสตร์จอร์เจีย – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินอิสตันบูล(ตุรเคีย) (B/L/ )
  • วันที่ 8 : อิสตันบูล - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
อัตราค่าบริการ
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดียว
11 พ.ค. 256718 พ.ค. 256752,99952,99952,9999,500
15 พ.ค. 256722 พ.ค. 256752,99952,99952,9999,500
26 พ.ค. 256702 มิ.ย. 256752,99952,99952,9999,500
14 มิ.ย. 256721 มิ.ย. 256752,99952,99952,9999,500
ดาวน์โหลดรายละเอียดท่องเที่ยว

โปรแกรมทัวร์จอร์เจีย ทัวร์จอร์เจียราคาถูก อื่นๆ

ทบิลิซี – อนุเสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - อ่างเก็บน้ำชินวารี - ขึ้นรถ 4WDสู่ใจกลางเทือกเขาคอเคซัส - คาซเบกี้ – กูดาอูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย - กูดาอูรี – ป้อมอันนานูรี - กอรี - เมืองอัพลิสต์ชิเคห์ – พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – มิสเคต้า - ทบิลิซี - ห้าง East Point - คูไตซี – โบสถ์เมเคตี - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา – อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย - ถนนชาดินี่ - สะพานสันติภาพ – วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี – ย่านฟรีดอมสแควร์ - ถนนรุสทาเวลี